Báo cáo tình hình điều hành dự toán thu, chi ngân sách tháng 10 năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2021 (có chi tiết kèm theo)
Số ký hiệu văn bản 1160/BC-UBND
Ngày ban hành 27/10/2021
Ngày hiệu lực 27/10/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình điều hành dự toán thu, chi ngân sách tháng 10 năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2021 (có chi tiết kèm theo)
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Kinh tế - Tài Chính
Người ký duyệt Cầm Thị Ngọc Yến
Tài liệu đính kèm 1160.signed.pdf