Kết Luận của Ban Thường vụ Huyện ủy tại cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 304-KL/HU
Ngày ban hành 31/07/2021
Ngày hiệu lực 31/07/2021
Trích yếu nội dung Kết Luận của Ban Thường vụ Huyện ủy tại cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm Tải về