V/v tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra
Số ký hiệu văn bản 1741/UBND-TTr
Ngày ban hành 29/07/2021
Ngày hiệu lực 28/07/2021
Trích yếu nội dung V/v tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Lò Văn Sinh
Tài liệu đính kèm Tải về