Báo cáo kết quả hoạt động tháng 6; nhiệm vụ hoạt động tháng 7
Số ký hiệu văn bản 101/BC-TTHĐND
Ngày ban hành 06/07/2021
Ngày hiệu lực 06/07/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả hoạt động tháng 6; nhiệm vụ hoạt động tháng 7
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Phạm Văn Thu
Tài liệu đính kèm 101.pdf