Báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và kết quả tiếp công dân 6 tháng năm 2021
Số ký hiệu văn bản 102/BC-TTHĐND
Ngày ban hành 06/07/2021
Ngày hiệu lực 06/07/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và kết quả tiếp công dân 6 tháng năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Phạm Văn Thu
Tài liệu đính kèm 102.pdf