V/v kiện toàn Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Sơn La (gọi tắt là Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP tỉnh).
Số ký hiệu văn bản 566/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/04/2023
Ngày hiệu lực 17/04/2023
Trích yếu nội dung V/v kiện toàn Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Sơn La (gọi tắt là Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP tỉnh).
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm signed-signed-566.pdf.pdf