Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Số ký hiệu văn bản 69/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/12/2022
Ngày hiệu lực 16/12/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế - Tài Chính
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm nq-69-hdnd-huyen-ke-hoach-ptkt-2023.pdf