Nghị quyết về kết quả lãnh đạo năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Số ký hiệu văn bản 17-NQ/HU
Ngày ban hành 13/12/2022
Ngày hiệu lực 13/12/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết về kết quả lãnh đạo năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm nq 17.pdf