Quyết định phê duyệt danh sách kinh phí thực hiện chế độ chính sách theo NĐ số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính Phủ kỳ I năm học 2022 -2023 và bổ sung học kỳ II năm học 2021 -2022
Số ký hiệu văn bản 5289/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/10/2022
Ngày hiệu lực 21/10/2022
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt danh sách kinh phí thực hiện chế độ chính sách theo NĐ số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính Phủ kỳ I năm học 2022 -2023 và bổ sung học kỳ II năm học 2021 -2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài chính kế hoạch
Người ký duyệt Nguyễn Chí Chung
Tài liệu đính kèm saoy-5289.pdf