NGHỊ QUYẾT Quy định mức hỗ trợ một phần từ ngân sách nhà nước cho từng nội dung công việc cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 44/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/11/2022
Ngày hiệu lực 08/11/2022
Trích yếu nội dung NGHỊ QUYẾT Quy định mức hỗ trợ một phần từ ngân sách nhà nước cho từng nội dung công việc cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tài chính kế hoạch
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm saoy-44 2022 nq hdnd.pdf