V/v đề nghị báo cáo công tác tư pháp năm 2021
Số ký hiệu văn bản 2532/UBND-TP
Ngày ban hành 25/10/2021
Ngày hiệu lực 25/10/2021
Trích yếu nội dung V/v đề nghị báo cáo công tác tư pháp năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Nguyễn Chí Chung
Tài liệu đính kèm 2532.pdf