V/v rà soát báo cáo các vụ án, vụ sai phạm trong lĩnh vực y tế
Số ký hiệu văn bản 2549/UBND-VP
Ngày ban hành 26/10/2021
Ngày hiệu lực 26/10/2021
Trích yếu nội dung V/v rà soát báo cáo các vụ án, vụ sai phạm trong lĩnh vực y tế
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Nguyễn Chí Chung
Tài liệu đính kèm 2549.signed.pdf