V/v thực hiện Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 2557/UBND-VP
Ngày ban hành 27/10/2021
Ngày hiệu lực 27/10/2021
Trích yếu nội dung V/v thực hiện Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lò Văn Sinh
Tài liệu đính kèm 2557.pdf