TBKL của đồng chí Lò Văn Sinh - CTUBND huyện tại cuộc làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan ngày 15/10/2021
Số ký hiệu văn bản 341/TB-UBND
Ngày ban hành 15/10/2021
Ngày hiệu lực 15/10/2021
Trích yếu nội dung TBKL của đồng chí Lò Văn Sinh - CTUBND huyện tại cuộc làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan ngày 15/10/2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Nguyễn Tiến Long
Tài liệu đính kèm 341.signed.pdf