Kế hoạch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 02/KH-TTHĐND
Ngày ban hành 09/07/2021
Ngày hiệu lực 09/07/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Ban tiếp công dân
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm 02 kh tt.pdf