- Đồng chí: Lò Văn Tiến.

 - Sinh năm: 1983.

- Dân tộc: Thái.

- Quê quán: Mường Lầm, Sông Mã, Sơn La

- Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Sông Mã

- SĐT: 0945588717.

- Email: tienlv.songma@sonla.gov.vn

 - Chức năng nhiệm vụ Văn phòng: QD-Quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-Van-phong-HDNDUBND.doc

- Đồng chí: Nguyễn Đình Lâm

- Sinh năm: 1979

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Tây Đằng – Ba Vì – Hà Nội

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Chức vụ: Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Sông Mã

- SĐT: 0945.356.595

- Email: lamnd.songma@sonla.gov.vn

- Chức năng nhiệm vụ phòng Tài chính - Kế hoạch: QĐ phòng TC-KH.doc

- Đồng chí: Nguyễn Tiến Hải

- Sinh năm: 1975

- Dân tộc: Kinh 

- Quê quán: Quỳnh Phong, Quỳnh Lưu, Nghệ An.

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Chức vụ:Trưởng phòng Nông nghiệp&PTNT huyện 

- SĐT: 0987546969.

- Email: haint.songma@sonla.gov.vn

- Chức năng nhiệm vụ phòng Nông nghiệp&PTNT: QD-Quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-NNPTNT.doc

 

- Đồng chí: 

- Sinh năm:

- Dân tộc:

- Quê quán:

- Lý luận chính trị: 

- Trình độ chuyên môn:

- Chức vụ:

- SĐT:

- Email: 

- Chức năng nhiệm vụ phòng Tài nguyên&Môi trường: QĐ phong TN-MT.doc

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Nghĩa

- Sinh năm: 1966

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: Đồng Vạn – Nam Sách – Hải Dương

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Chức vụ: Huyện ủy viên, Trưởng phòng Dân tộc huyện Sông Mã

- SĐT: 0948.174.187

- Email: nghianv.songma@sonla.gov.vn

 - Chức năng nhiệm vụ phòng Văn hóa - TT: QĐ phòng VH-TT.doc

- Đồng chí: Ngô Đình Huyển

- Sinh năm: 1970

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Đông Hoàng – Tiến Hải – Hòa Bình

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Đại học

-  Chức vụ: Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp huyện Sông Mã

- SĐT: 0912.577.460

- Email: huyennd.songma@sonla.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ phòng Tư pháp: Tư pháp.pdf

- Đồng chí: Dương Hồng Quang

- Sinh năm: 1971

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Hồng Châu –Hưng Yên

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Chức vụ: Chánh Thanh tra huyện Sông Mã

- SĐT: 0914.665.038

- Email: quangdh.songma@sonla.gov.vn

 Chức năng nhiệm vụ Thanh tra huyện: QĐ Thanh tra huyen.doc

 

- Đồng chí: Trần Thị Kim Xuân

- Sinh năm: 1976

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: 

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Chức vụ: Quyền Trưởng phòng Dân tộc huyện Sông Mã

- SĐT: 0916640566

- Email: 

- Chức năng nhiệm vụ Phòng Dân tộc: QĐ phong Dan toc.doc

 

- Đồng chí: Lương Văn Vịnh

- Sinh năm: 1973

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Thọ An – Đan Phượng – Hà Nội

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Chức vụ: Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện Sông Mã

- SĐT: 01234.133.840

- Email: vinhlv.songma@sonla.gov.vn

- Chức năng nhiệm vụ phòng Nội vụ: QĐ phong Noi vu.doc


 

- Đồng chí: 

- Sinh năm: 

- Dân tộc: 

- Quê quán: 

- Lý luận chính trị: 

- Trình độ chuyên môn:

- Chức vụ: 

- SĐT: 

- Email:  
- Chức năng nhiệm vụ phòng Y tế: QĐ phòng Y te.doc

- Đồng chí: Nguyễn Công Viên.

- Sinh năm: 1982.

- Dân tộc: Kinh.

- Quê quán: Đại Cường, Ứng Hòa, Hà Nội.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Chức vụ: Trưởng phòng Giáo dục&Đào tạo.

- SĐT: 0942423359.

- Email: congvien.thcsmh@gmail.com

- Chức năng nhiệm vụ Phòng Giáo dục&Đào tạo: QĐ Phòng GD&ĐT.doc 


 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Hiệp.

- Sinh năm: 1981.

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Cương Chính, Tiên Lữ, Hưng Yên.

- Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế&Hạ tầng huyện.

- SĐT: 0914258578.

- Email: 

- Chức năng nhiệm vụ phòng KT&HT: QĐ phòng KT-HT.doc


 

- Đồng chí: Lê Thị Hoa.

- Sinh năm: 1977.

- Dân tộc: Kinh.

- Quê quán: Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Chức vụ: Trưởng phòng LĐ - TB&XH.

- SĐT: 0912936617.

- Email: lethihoa1277@gmail.com

- Chức năng nhiệm vụ phòng Lao động - TB&XH: QĐ phòng LD-TB&XH.doc

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 480
  • Trong tuần: 2,664
  • Tất cả: 264,303
Đăng nhập