PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Lượt xem: 1383

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN SÔNG MÃ

 
 

- Họ tên: Nguyễn Công Viên

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Sinh ngày: 12/10/1982

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ Lý luận, chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0942423359

- Email: viennc.songma@sonla.gov.vn

   

- Họ tên: Mạc Thị Loan

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Sinh ngày: 15/01/1977

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0838017487

- Email: loanmt77.songma@sonla.gov.vn

   

- Họ tên: Lường Thị Quang Vinh

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Sinh ngày: 12/01/1982

- Dân tộc: Lào

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0834916699

- Email: vinhltq.songma@sonla.gov.vn

   

- Họ tên: Hoàng Thị Loan

- Chức vụ: Kế toán

- Sinh ngày: 22/07/1968

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 0918331140

- Email:

   

- Họ tên: Nguyễn Thị Nga

- Chức vụ: Chuyên viên

- Sinh ngày: 16/03/1982

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 0329930728

- Email: ngant.songma@sonla.gov.vn

   

- Họ tên: Hà Văn Hiếu

- Chức vụ: Chuyên viên

- Sinh ngày: 30/9/1985

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 0947122122

- Email: hieuhv.songma@sonla.gov.vn

 
 

- Họ tên: Đỗ Mạnh Trường

- Chức vụ: Bảo vệ

- Sinh ngày: 06/09/1984

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 0985645778

- Email: truongtnmt09@gmail.com

   

- Họ tên: Đoàn Thị Thu

- Chức vụ: Văn Thư

- Sinh ngày: 05/05/1984

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ Lý luận, chính trị:

- Điện thoại: 0948122133

- Email: thudt84.songma@sonla.gov.vn


 

II. QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tin tức

      

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 562
  • Trong tuần: 3,636
  • Tất cả: 2,887,418
Đăng nhập
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0212.3836.146 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang