PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
Lượt xem: 1063

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

 

- Họ tên: Hoàng Văn Thuyên

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Sinh ngày: 07/7/1982

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế

- Trình độ Lý luận, chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0986464868

- Email: thuyenhv.songma@sonla.gov.vn

 

- Họ tên: Phạm Quang Thành

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- Sinh ngày: 15/4/1983

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế nông nghiệp

- Trình độ Lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0917344736

- Email: thanhpq.songma@sonla.gov.vn

 

- Họ tên: Trần Thu Huế

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- Sinh ngày: 25/01/1988

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ Lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0919960484

- Email: huett.songma@sonla.gov.vn

 

- Họ tên: Lò Văn Vân

- Chức vụ:Chuyên viên

- Sinh ngày: 01/02/1982

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng

- Trình độ Lý luận, chính trị: Tương đương sơ cấp

- Điện thoại: 0987572758

- Email: vanlv.songma@sonla.gov.vn

 

- Họ tên: Lò Văn Oanh

- Chức vụ: Chuyên viên

- Sinh ngày: 15/11/1984

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý kinh tế

- Trình độ Lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0913335779

- Email: oanhlv.songma@sonla.gov.vn

 

- Họ tên: Nguyễn Thị Yến

- Chức vụ: Chuyên viên

- Sinh ngày: 11/01/1982

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: cử nhân kế toán

- Trình độ Lý luận, chính trị: Tương đương sơ cấp

- Điện thoại: 0866021982

- Email: yennt.songma@sonla.gov.vn

 

- Họ tên: Đoàn Như Quỳnh

- Chức vụ: Chuyên viên

- Sinh ngày: 15/10/1996

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng

- Trình độ Lý luận, chính trị:

- Điện thoại: 0976859558

- Email: quynhqn.songma@sonla.gov.vn

 

- Họ tên: Trần Thị Linh Giang

- Chức vụ: Chuyên viên

- Sinh ngày: 18/12/1996

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính- Ngân hàng

- Trình độ Lý luận, chính trị:

- Điện thoại: 0866444966

- Email: giangtt.songma@sonla.gov.vn

 

II. QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN SÔNG MÃ


 

Tin tức

      

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 757
  • Trong tuần: 3,831
  • Tất cả: 2,887,613
Đăng nhập
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0212.3836.146 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang