PHÒNG DÂN TỘC

PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN SÔNG MÃ

anh tin bai

- Họ tên: TÒNG THỊ TIỆN

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Sinh ngày: 03/6/1968

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0917.300.079

- Email: tientt.songma@sonla.gov.vn

 

- Họ tên: LÒ VĂN THIÊN

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Sinh ngày: 19/9/1982.

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0823040999

- Email: thienlv.songma@sonla.gov.vn

 

 

 

- Họ tên: VÀ A SỀNH

- Chức vụ: Chuyên viên

- Sinh ngày: 28/12/1983

- Dân tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 0334735799

- Email: senhva.songma@sonla.gov.vn

 

 

- Họ tên: TÒNG VĂN QUÝ

- Chức vụ: Chuyên viên

- Sinh ngày: 05/01/1991

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0865344188

- Email: quylv.songma@sonla.gov.vn

 

 

II. QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG DÂN TỘC


Tin tức

      

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 



Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0212.3836.146 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang