PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG
Lượt xem: 1019

PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG

   

- Họ tên: Nguyễn Văn Hiệp

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Sinh ngày: 06/02/1981

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ Lý luận, chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0914258578

- Email:

 

- Họ tên: Trần Văn Sơn

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Sinh ngày: 10/11/1971

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Xây dựng cầu đường

- Trình độ Lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0949330866

- Email: Sontv.songma@sonla.gov.vn

 

- Họ tên: Nguyễn Văn Hải

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Sinh ngày: 23/9/1978

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thủy nông cải tạo đất

- Trình độ Lý luận, chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0986918638

- Email: hainv.songma@sonla.gov.vn

 

- Họ tên: Quàng Văn Tuyên

- Chức vụ: Chuyên viên

- Sinh ngày: 31/12/1975

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Cơ điện

- Trình độ Lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0736050565

- Email: tuyenqv.songma@sonla.gov.vn

 

- Họ tên: Ngần Anh Thắng

- Chức vụ: Chuyên viên

- Sinh ngày: 21/9/1983

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật xây dựng

- Trình độ Lý luận, chính trị:

- Điện thoại: 0397776683

- Email: thangna.songma@sonla.gov.vn

 

- Họ tên: Đoàn Văn Khánh

- Chức vụ: Chuyên viên

- Sinh ngày: 09/9/1989

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Xây dựng cầu đường

- Trình độ Lý luận, chính trị:

- Điện thoại: 0829752222

- Email: khanhdv.songma@sonla.gov.vn

 

- Họ tên: Dương Văn Tuấn

- Chức vụ: Chuyên viên

- Sinh ngày: 06/9/1979

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh; sư phạm kỹ thuật

- Trình độ Lý luận, chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 0966189777

- Email: tuandv.songma@sonla.gov.vn

 

II. QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG HUYỆN SÔNG MÃ


Tin tức

      

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 568
  • Trong tuần: 3,642
  • Tất cả: 2,887,424
Đăng nhập
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0212.3836.146 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang