Sông Mã phát triển chăn nuôi đại gia súc tại các xã khu vực III, bản đặc biệt khó khăn xã khu vực I

 Thực hiện Nghị quyết số 156/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Sơn La về thông qua Đề án Phát triển chăn nuôi đại gia súc tại các xã khu vực III và bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch 07/KH-UBND ngày 11/01/2023 của UBND tỉnh Sơn La về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 156/NQ-HĐND tỉnh; Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 08/5/2023 về triển khai thực hiện Đề án Phát triển chăn nuôi đại gia súc tại các xã khu vực III và bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Tính đến tháng 8 năm 2023, trên địa bàn các xã khu vực III, bản đặc biệt khó khăn của huyện Sông Mã đã phát triển được 60.782 con, trong đó: Trâu: 11.835 con, bò thịt: 48.890 con (bò lai: 181 con, bò địa phương: 48.709 con), ngựa: 57 con.

 anh tin bai

Đàn bò Hợp tác xã Toàn phát, bản Tây Hồ, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã

Năm 2023, UBND huyện đang triển khai các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và gắn với tiêu thụ sản phẩm thịt bò thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn các xã khu vực III, bản đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực I. Phấn đấu phát triển đàn đại gia súc tại các xã khu vực III và bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện đến năm 2025 gồm: 70.000 con, trong đó: Đàn trâu 15.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng 880 tấn; Đàn bò 55.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 1.200 tấn.

anh tin bai

Công nhân đang cho đàn bò ăn

 

 

 

Tin tức

      

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0212.3836.146 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang