HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2022 TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023
Lượt xem: 285

Ngày 13/01/2023 Huyện uỷ Sông Mã tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận để đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022, triển khai nhiệm vụ trong tâm năm 2023. Đồng chí Thào A Sử- Phó BT Thường trực Huyện uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở huyện chủ trì hội nghị; dự hội nghị có các thành viên BCĐ .

anh tin bai


Năm 2022, Ban Chỉ đạo huyện về thực hiện QCDC ở cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm, có gần 60 văn bản về QCDC ở cơ sở được ban hành; 45 cuộc tuyên truyền, tập huấn được tổ chức; công tác kiểm tra giám sát được quan tâm triển khai với hơn 80 cuộc tại các đơn vị trên địa bàn huyện; tổ chức trên 100 cuộc tiếp dân và đối thoại trực tiếp với dân của người đứng đầu cấp ủy. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh triển khai, thu hút sự hưởng ứng tích cực tham gia của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân; qua thẩm định và xác nhận mô hình, điển hình “ Dân vận khéo” cấp cơ sở có 07 mô hình; mô hình được xác nhận điển hình “ Dân vận khéo” cấp huyện có 07 mô hình; mô hình điển hình cấp tỉnh có 01 mô hình.Công tác tôn giáo, dân tộc được quan tâm; hệ thống dân vận các cấp được chú trọng củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong năm 2023 Ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở  tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Trung ương và Tỉnh ủy về thực hiện QCDC ở cơ sở; quán triệt, triển khai nghiêm túc Luật thực hành dân chủ ở cơ sở (có hiệu lực từ ngày 01/7/2023); Gắn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường nâng cao tinh thần, trách nhiệm đối với người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở./.

Tác giả: Thu Thủy – Trung tâm TTVH huyện
Tin tức

      

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0212.3836.146 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang