Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 1371
Ngày 8/11, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” trên địa bàn huyện gọi tắt là BCĐ thực hiện Đề án 1371 huyện đã tổ chức cuộc họp phân công nhiệm vụ, xây dựng quy chế hoạt động của BCĐ. Đồng chí Nguyễn Chí Chung, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ Đề án chủ trì cuộc họp.

 

  anh tin bai

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp BCĐ đã thông qua quyết định Thành lập Tổ giúp việc BCĐ, Thông qua quy chế hoạt động và triển khai thực hiện Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 29/8/2023 của UBND huyện Sông Mã về việc triển khai thực hiện Đề án 1371 trên địa bàn huyện Sông Mã. Theo đó: Phấn đấu kết thúc giai đoạn 2021- 2027: 100 % cán bộ, Nhân dân được Phổ biến giáo dục pháp luật, có hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật; 100 % cán bộ, chiến sỹ được Phổ biến giáo dục pháp luật; có hiểu biết và chấp hành nghiêm pháp luật; không vi phạm luật, kỷ luật quân đội. 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cơ quan, đơn vị, LLVT huyện được bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức pháp luật và nghiệp vụ Phổ biến giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu công tác Phổ biến giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành luật tại cơ sở; 100%  báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên của địa phương, nhất là địa bàn trong yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành luật tại cơ sở.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Chí Chung Trưởng BCĐ đề nghị các cơ quan tham mưu tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện Quy chế hoạt động của BCĐ; Xây dựng kế hoạch tuyên truyền của BCĐ năm 2024 và giai đoạn 2021- 2027; BCĐ phối hợp tốt với Hội đồng giáo dục phổ biến giáo dục pháp luật công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, tránh trồng chéo.

                 

Tác giả: Ngô Hà - Trung tâm TTVH huyện
Tin tức

      

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0212.3836.146 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang