PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

PHÒNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 
anh tin bai

 

- Họ tên: Phạm Quang Thành

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Sinh ngày: 15/4/1983

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn:Thạc sĩ

- Trình độ Lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0917344736

- Email: thanhpq.songma@sonla.gov.vn

 

- Họ tên: Nguyễn Chí Thành

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Sinh ngày: 22/8/1979

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0832950088

- Email: nguyenchithanh061@gmail.com

 

- Họ tên: Lại Xuân Tiến

- Chức vụ: Cán sự

- Sinh ngày: 13/11/1982

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị:

- Điện thoại: 0964558878

- Email: tiendkx82@gmail.com

 

- Họ tên: Lường Thị Lợi

- Chức vụ: Chuyên viên

- Sinh ngày: 28/12/1990

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị:

- Điện thoại: 0866095889

- Email:luongloiktq@gmail.com

 

- Họ tên: Sùng A Hờ

- Chức vụ: Chuyên viên

- Sinh ngày: 06/10/1979

- Dân tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0949.344.889

- Email: sunghodantoc@gmail.com

 

 

II. QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNG

 

 

Tin tức

      

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0212.3836.146 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang