PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

PHÒNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

- Họ tên: Nguyễn Tiến Hải

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Sinh ngày: 19/3/1975

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ Lý luận, chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0987546969

- Email: haivpsm@gmail.com

 

- Họ tên: Nguyễn Chí Thành

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Sinh ngày: 22/8/1979

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0832950088

- Email: nguyenchithanh061@gmail.com

 

- Họ tên: Lại Xuân Tiến

- Chức vụ: Cán sự

- Sinh ngày: 13/11/1982

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị:

- Điện thoại: 0964558878

- Email: tiendkx82@gmail.com

 

- Họ tên: Lường Thị Lợi

- Chức vụ: Chuyên viên

- Sinh ngày: 28/12/1990

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị:

- Điện thoại: 0866095889

- Email:luongloiktq@gmail.com

 

- Họ tên: Sùng A Hờ

- Chức vụ: Chuyên viên

- Sinh ngày: 06/10/1979

- Dân tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0949.344.889

- Email: sunghodantoc@gmail.com

 

 

II. QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNG

 

 

Tin tức

     

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 62
  • Hôm nay: 843
  • Trong tuần: 3,358
  • Tất cả: 1,194,869
Đăng nhập
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 12, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 022.3836132 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang