Danh sách thông tin chi tiết các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Sông Mã P8

STT

TÊN DOANH NGHIỆP

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM CÔNG SƠN LA

Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM CÔNG SƠN LA

Loại hình doanh nghiệp:

Công ty cổ phần

Địa chỉ trụ sở chính:

Bản Pá Công, Xã Huổi Một, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

 

Vốn điều lệ:

87,000,000,000

Người đại diện:

DƯƠNG VĂN QUYỀN

Số điện thoại:

0226265095

Ngày sinh:

15-01-1983

Số CMND/CCCD:

121429125

Ngày cấp:

07/05/2012

Nơi cấp:

Công an tỉnh Bắc Giang

Email:

taybac@dientaybac.com.vn

Ngành nghề kinh doanh chính:

4220:Xây dựng công trình công ích

Ngành nghề kinh doanh:

3510:Sản xuất, truyền tải và phân phối điện,7730:Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác,4390:Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác,3319:Sửa chữa thiết bị khác

Mã số doanh nghiệp:

5500523800

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

07/09/2015

Số lượng lao động:

15

2

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG MÃ

Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG MÃ

Loại hình doanh nghiệp:

Công ty cổ phần

Địa chỉ trụ sở chính:

Bản Pá Công, Xã Huổi Một, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

 

Vốn điều lệ:

48,703,000,000

Người đại diện:

NGUYỄN VĂN BÌNH

Số điện thoại:

0986.105.889

Ngày sinh:

01-01-1954

Số CMND/CCCD:

001054004637

Ngày cấp:

04/07/2016

Nơi cấp:

Cục cảnh sát ĐKQl cư trú và DLQg về dân cư

Email:

 

Ngành nghề kinh doanh chính:

4220:Xây dựng công trình công ích

Ngành nghề kinh doanh:

3510:Sản xuất, truyền tải và phân phối điện,4220:Xây dựng công trình công ích,7730:Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác,4390:Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

Mã số doanh nghiệp:

5500532308

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

21/01/2016

Số lượng lao động:

20

3

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM SỌI

Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM SỌI

Loại hình doanh nghiệp:

Công ty cổ phần

Địa chỉ trụ sở chính:

Bản Nà Dòn, Xã Mường Cai, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

 

Vốn điều lệ:

127,000,000,000

Người đại diện:

LƯU QUANG DŨNG

Số điện thoại:

0974 959 166

Ngày sinh:

16-11-1987

Số CMND/CCCD:

162872348

Ngày cấp:

11/08/2009

Nơi cấp:

Công an tỉnh Nam Định

Email:

namsoi.jsc@gmail.com

Ngành nghề kinh doanh chính:

3510:Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

Ngành nghề kinh doanh:

3312:Sửa chữa máy móc, thiết bị,4210:Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ,4220:Xây dựng công trình công ích,4311:Phá dỡ

Mã số doanh nghiệp:

5500568368

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

19/06/2018

Số lượng lao động:

5

4

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG SÔNG MÃ

Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG SÔNG MÃ

Loại hình doanh nghiệp:

Công ty cổ phần

Địa chỉ trụ sở chính:

Bản Xum Côn, Xã Nà Nghịu, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

 

Vốn điều lệ:

30,000,000,000

Người đại diện:

NGUYỄN TRỌNG THẮNG

Số điện thoại:

01667621594

Ngày sinh:

03-05-1975

Số CMND/CCCD:

050432725

Ngày cấp:

09/12/2008

Nơi cấp:

Công an tỉnh Sơn La

Email:

congtycpvlxdsongma@gmail.com

Ngành nghề kinh doanh chính:

4752:Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

Ngành nghề kinh doanh:

0810:Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét,4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng,4752:Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh,4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Mã số doanh nghiệp:

5500568551

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

26/06/2018

Số lượng lao động:

50

5

CÔNG TY CỔ PHẦN QUYẾT THẮNG SÔNG MÃ

Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY CỔ PHẦN QUYẾT THẮNG SÔNG MÃ

Loại hình doanh nghiệp:

Công ty cổ phần

Địa chỉ trụ sở chính:

Bản Lê Hồng Phong, Xã Nà Nghịu, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

 

Vốn điều lệ:

2,000,000,000

Người đại diện:

TRẦN VĂN ĐỊNH

Số điện thoại:

0912 411 255 ; 098 2070529

Ngày sinh:

05-04-1977

Số CMND/CCCD:

050443133

Ngày cấp:

28/07/2016

Nơi cấp:

Công an tỉnh Sơn La

Email:

cokhisongma@gmail.com

Ngành nghề kinh doanh chính:

2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

Ngành nghề kinh doanh:

4212:Xây dựng công trình đường bộ,4390:Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác,4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng khác,4330:Hoàn thiện công trình xây dựng

Mã số doanh nghiệp:

5500571811

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

21/09/2018

Số lượng lao động:

30

6

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG SƠN LA SÔNG MÃ

Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG SƠN LA SÔNG MÃ

Loại hình doanh nghiệp:

Công ty cổ phần

Địa chỉ trụ sở chính:

Bản Quyết Tiến, Xã Nà Nghịu, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

 

Vốn điều lệ:

20,000,000,000

Người đại diện:

THÁI THỊ YẾN

Số điện thoại:

0982 310 909

Ngày sinh:

28-10-1968

Số CMND/CCCD:

050384942

Ngày cấp:

05/03/2012

Nơi cấp:

Công an tỉnh Sơn La

Email:

betongsonlasongma@gmail.com

Ngành nghề kinh doanh chính:

2395:Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao

Ngành nghề kinh doanh:

2395:Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao,4101:Xây dựng nhà để ở,4102:Xây dựng nhà không để ở,4212:Xây dựng công trình đường bộ

Mã số doanh nghiệp:

5500582179

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

17/04/2019

Số lượng lao động:

5

7

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG BẢO ANH SƠN LA

Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG BẢO ANH SƠN LA

Loại hình doanh nghiệp:

Công ty cổ phần

Địa chỉ trụ sở chính:

Bản Lê Hồng Phong, Xã Nà Nghịu, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

 

Vốn điều lệ:

4,000,000,000

Người đại diện:

TRẦN VĂN THẮNG

Số điện thoại:

 

Ngày sinh:

21-02-1990

Số CMND/CCCD:

050711873

Ngày cấp:

12/01/2008

Nơi cấp:

Công an tỉnh Sơn La

Email:

thinghiemvatlieusl@gmail.com

Ngành nghề kinh doanh chính:

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Ngành nghề kinh doanh:

4221:Xây dựng công trình điện,4222:Xây dựng công trình cấp, thoát nước,4223:Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc,4229:Xây dựng công trình công ích khác

Mã số doanh nghiệp:

5500592811

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

28/08/2019

Số lượng lao động:

30

8

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEL XUM CÔN

Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEL XUM CÔN

Loại hình doanh nghiệp:

Công ty cổ phần

Địa chỉ trụ sở chính:

Bản Xum Côn, Xã Nà Nghịu, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

 

Vốn điều lệ:

52,000,000,000

Người đại diện:

NGUYỄN THỊ VÂN

Số điện thoại:

0363835588

Ngày sinh:

11-05-1983

Số CMND/CCCD:

050429751

Ngày cấp:

10/02/2017

Nơi cấp:

Công an tỉnh Sơn La

Email:

congtycpxumcon@gmail.com

Ngành nghề kinh doanh chính:

2392:Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

Ngành nghề kinh doanh:

2392:Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét,4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng,4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Mã số doanh nghiệp:

5500610281

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

12/05/2020

Số lượng lao động:

30

9

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BÓ SINH

Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BÓ SINH

Loại hình doanh nghiệp:

Công ty cổ phần

Địa chỉ trụ sở chính:

Bản Huổi Lán, Xã Pú Pẩu, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

 

Vốn điều lệ:

240,000,000,000

Người đại diện:

NGUYỄN NAM CHUNG

Số điện thoại:

0983402559

Ngày sinh:

30-11-1972

Số CMND/CCCD:

113317944

Ngày cấp:

27/06/2014

Nơi cấp:

Công an Tỉnh Hòa Bình

Email:

thuydienbosinh2019@gmail.com

Ngành nghề kinh doanh chính:

3511:Sản xuất điện

Ngành nghề kinh doanh:

3511:Sản xuất điện,4221:Xây dựng công trình điện,4299:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác,4291:Xây dựng công trình thủy

Mã số doanh nghiệp:

5500619728

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

27/08/2020

Số lượng lao động:

40

10

 

Tên doanh nghiệp:

 

Loại hình doanh nghiệp:

 

Địa chỉ trụ sở chính:

 

Chủ Sở Hữu:

 

Vốn điều lệ:

 

Người đại diện:

 

Số điện thoại:

 

Ngày sinh:

 

Số CMND/CCCD:

 

Ngày cấp:

 

Nơi cấp:

 

Email:

 

Ngành nghề kinh doanh chính:

 

Ngành nghề kinh doanh:

 

Mã số doanh nghiệp:

 

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

 

Số lượng lao động:

 

 

Tin tức

      

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0212.3836.146 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang