Danh sách thông tin chi tiết các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Sông Mã P7

STT

TÊN DOANH NGHIỆP

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHẬT MINH SƠN LA

Tên doanh nghiệp:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHẬT MINH SƠN LA

Loại hình doanh nghiệp:

Doanh nghiệp tư nhân

Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà 06, Tổ 5, Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

ĐẶNG THÁI BÌNH

Vốn điều lệ:

5,000,000,000

Người đại diện:

 

Số điện thoại:

0945374622; 0912776111

Ngày sinh:

 

Số CMND/CCCD:

 

Ngày cấp:

 

Nơi cấp:

 

Email:

 

Ngành nghề kinh doanh chính:

4100:Xây dựng nhà các loại

Ngành nghề kinh doanh:

4100:Xây dựng nhà các loại,4290:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác,4210:Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ,4311:Phá dỡ

Mã số doanh nghiệp:

5500522388

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

09/07/2015

Số lượng lao động:

10

2

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SƠN LÂM SÔNG MÃ

Tên doanh nghiệp:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SƠN LÂM SÔNG MÃ

Loại hình doanh nghiệp:

Doanh nghiệp tư nhân

Địa chỉ trụ sở chính:

Bản Bó Bon, Xã Chiềng Cang, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

NGUYỄN TRỌNG PHONG

Vốn điều lệ:

1,800,000,000

Người đại diện:

 

Số điện thoại:

01652258889

Ngày sinh:

 

Số CMND/CCCD:

 

Ngày cấp:

 

Nơi cấp:

 

Email:

 

Ngành nghề kinh doanh chính:

2395:Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao

Ngành nghề kinh doanh:

2392:Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét,2395:Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao,0810:Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét,4290:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Mã số doanh nghiệp:

5500525607

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

16/10/2015

Số lượng lao động:

9

3

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÂN NHIÊN

Tên doanh nghiệp:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÂN NHIÊN

Loại hình doanh nghiệp:

Doanh nghiệp tư nhân

Địa chỉ trụ sở chính:

Ngã ba Bản Lướt, Xã Chiềng Khoong, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

ĐẶNG VĂN PHƯƠNG

Vốn điều lệ:

999,000,000

Người đại diện:

 

Số điện thoại:

0976175896

Ngày sinh:

 

Số CMND/CCCD:

 

Ngày cấp:

 

Nơi cấp:

 

Email:

 

Ngành nghề kinh doanh chính:

4773:Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

Ngành nghề kinh doanh:

3211:Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan,4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại,4773:Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

Mã số doanh nghiệp:

5500525861

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

28/10/2015

Số lượng lao động:

4

4

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIANG THAO

Tên doanh nghiệp:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIANG THAO

Loại hình doanh nghiệp:

Doanh nghiệp tư nhân

Địa chỉ trụ sở chính:

Tổ 7, Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

PHẠM THỊ THAO

Vốn điều lệ:

1,800,000,000

Người đại diện:

 

Số điện thoại:

01254212555

Ngày sinh:

 

Số CMND/CCCD:

 

Ngày cấp:

 

Nơi cấp:

 

Email:

 

Ngành nghề kinh doanh chính:

4290:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Ngành nghề kinh doanh:

4100:Xây dựng nhà các loại,4210:Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ,4290:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác,4752:Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

Mã số doanh nghiệp:

5500526103

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

03/11/2015

Số lượng lao động:

5

5

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÀO QUỲNH

Tên doanh nghiệp:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÀO QUỲNH

Loại hình doanh nghiệp:

Doanh nghiệp tư nhân

Địa chỉ trụ sở chính:

Bản Tân Lập, Xã Chiềng Khương, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

LÊ VĂN HÀO

Vốn điều lệ:

860,000,000

Người đại diện:

 

Số điện thoại:

01635145555

Ngày sinh:

 

Số CMND/CCCD:

 

Ngày cấp:

 

Nơi cấp:

 

Email:

 

Ngành nghề kinh doanh chính:

4773:Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

Ngành nghề kinh doanh:

3211:Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan,4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại,4773:Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

Mã số doanh nghiệp:

5500526382

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

03/11/2015

Số lượng lao động:

4

6

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SÔNG MÃ

Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SÔNG MÃ

Loại hình doanh nghiệp:

Công ty cổ phần

Địa chỉ trụ sở chính:

Quốc lộ 4G, tổ 6, tiểu khu 3, Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

 

Vốn điều lệ:

3,588,800,000

Người đại diện:

ĐINH CÔNG TUYẾN

Số điện thoại:

02123.836152; 0986231919

Ngày sinh:

01-09-1985

Số CMND/CCCD:

050523176

Ngày cấp:

02/11/2016

Nơi cấp:

Công an tỉnh Sơn La

Email:

 

Ngành nghề kinh doanh chính:

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Ngành nghề kinh doanh:

4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ,4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại,4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng,4752:Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

Mã số doanh nghiệp:

5500155385

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

04/05/2005

Số lượng lao động:

26

7

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƯƠNG LOAN

Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƯƠNG LOAN

Loại hình doanh nghiệp:

Công ty cổ phần

Địa chỉ trụ sở chính:

Số 32, Tổ 10, Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

 

Vốn điều lệ:

1,900,000,000

Người đại diện:

NGUYỄN VĂN KHUYẾN

Số điện thoại:

0966218698; 0223.836375

Ngày sinh:

21-09-1965

Số CMND/CCCD:

050447121

Ngày cấp:

09/07/2012

Nơi cấp:

Công an tỉnh Sơn La

Email:

 

Ngành nghề kinh doanh chính:

4290:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Ngành nghề kinh doanh:

4100:Xây dựng nhà các loại,4210:Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ,4220:Xây dựng công trình công ích,4290:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Mã số doanh nghiệp:

5500307077

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

24/03/2008

Số lượng lao động:

10

8

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 378

Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 378

Loại hình doanh nghiệp:

Công ty cổ phần

Địa chỉ trụ sở chính:

Tổ dân phố 11, Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

 

Vốn điều lệ:

7,500,000,000

Người đại diện:

NGUYỄN CÔNG ĐOÀN

Số điện thoại:

0223.836819; DĐ: 0977.599775; 0915.519818

Ngày sinh:

25-06-1981

Số CMND/CCCD:

125088322

Ngày cấp:

07/03/2000

Nơi cấp:

Công an tỉnh Bắc Ninh

Email:

 

Ngành nghề kinh doanh chính:

4100:Xây dựng nhà các loại

Ngành nghề kinh doanh:

4330:Hoàn thiện công trình xây dựng,4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ,0810:Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét,4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Mã số doanh nghiệp:

5500383938

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

27/11/2009

Số lượng lao động:

17

9

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HIỀN LUYẾN

Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HIỀN LUYẾN

Loại hình doanh nghiệp:

Công ty cổ phần

Địa chỉ trụ sở chính:

Tổ dân phố 9, Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

 

Vốn điều lệ:

8,890,000,000

Người đại diện:

ĐỖ THỊ LUYẾN

Số điện thoại:

0223.836249; 0168.3818023

Ngày sinh:

25-07-1983

Số CMND/CCCD:

050434359

Ngày cấp:

24/12/2015

Nơi cấp:

Công an tỉnh Sơn La

Email:

 

Ngành nghề kinh doanh chính:

4290:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Ngành nghề kinh doanh:

4100:Xây dựng nhà các loại,4210:Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ,4220:Xây dựng công trình công ích,4290:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Mã số doanh nghiệp:

5500395115

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

05/04/2010

Số lượng lao động:

10

10

CÔNG TY CỔ PHẦN QUYẾT TIẾN SÔNG MÃ

Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY CỔ PHẦN QUYẾT TIẾN SÔNG MÃ

Loại hình doanh nghiệp:

Công ty cổ phần

Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà 92, Tổ dân phố số 6, Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

 

Vốn điều lệ:

10,000,000,000

Người đại diện:

NGUYỄN VĂN TUYẾN

Số điện thoại:

0976877555

Ngày sinh:

30-09-1969

Số CMND/CCCD:

050521838

Ngày cấp:

31/03/2004

Nơi cấp:

Công an Tỉnh Sơn La

Email:

 

Ngành nghề kinh doanh chính:

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Ngành nghề kinh doanh:

4100:Xây dựng nhà các loại,4330:Hoàn thiện công trình xây dựng,4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ,4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Mã số doanh nghiệp:

5500520863

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

18/05/2015

Số lượng lao động:

150

 

Tin tức

      

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0212.3836.146 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang