Danh sách thông tin chi tiết các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Sông Mã P1

STT

TÊN DOANH NGHIỆP

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1

CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI PHÚ MỸ THƯƠNG

Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI PHÚ MỸ THƯƠNG

Loại hình doanh nghiệp:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà 68, Tổ dân phố 7, Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

NGUYỄN THỊ THỦY

Vốn điều lệ:

2.000.000.000

Người đại diện:

NGUYỄN THỊ THỦY

Số điện thoại:

946227855

Ngày sinh:

6/6/1973

Số CMND/CCCD:

050534813

Ngày cấp:

01/08/2011

Nơi cấp:

Công an Tỉnh Sơn La

Ngành nghề kinh doanh chính:

4100:Xây dựng nhà các loại

Ngành nghề kinh doanh:

4100:Xây dựng nhà các loại,4210:Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ,4290:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác,4390:Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

Mã số doanh nghiệp:

5500470122

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

01/11/2012

Số lượng lao động:

5

2

CÔNG TY TNHH 1 TV XÂY DỰNG TÂN TUYÊN

Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY TNHH 1 TV XÂY DỰNG TÂN TUYÊN

Loại hình doanh nghiệp:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Địa chỉ trụ sở chính:

Bản Quyết Thắng, Xã Nà Nghịu, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

LÊ ĐỨC TÂN

Vốn điều lệ:

3.000.000.000

Người đại diện:

LÊ ĐỨC TÂN

Số điện thoại:

0223.836869; 0166.3585766; 0945.615526

Ngày sinh:

18-01-1951

Số CMND/CCCD:

050253198

Ngày cấp:

28/04/2010

Nơi cấp:

Công an Tỉnh Sơn La

Ngành nghề kinh doanh chính:

4100:Xây dựng nhà các loại

Ngành nghề kinh doanh:

4100:Xây dựng nhà các loại,4210:Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ,4290:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác,4390:Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

Mã số doanh nghiệp:

5500470838

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

16/11/2012

Số lượng lao động:

5

3

CÔNG TY TNHH 1 TV DUY ĐOÀN SƠN LA

Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY TNHH 1 TV DUY ĐOÀN SƠN LA

Loại hình doanh nghiệp:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Địa chỉ trụ sở chính:

Tổ10, Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

VŨ VĂN ĐOÀN

Vốn điều lệ:

9.800.000.000

Người đại diện:

VŨ VĂN ĐOÀN

Số điện thoại:

0916 569 058

Ngày sinh:

19-02-1981

Số CMND/CCCD:

050423851

Ngày cấp:

05/10/2015

Nơi cấp:

Công an tỉnh Sơn La

Ngành nghề kinh doanh chính:

4290:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Ngành nghề kinh doanh:

4711:Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp,4719:Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp,4721:Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh,4722:Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

Mã số doanh nghiệp:

5500478971

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

22/04/2013

Số lượng lao động:

12/01/1900

4

CÔNG TY TNHH QUYẾT AN

Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY TNHH QUYẾT AN

Loại hình doanh nghiệp:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Địa chỉ trụ sở chính:

Tổ dân phố 8, Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

TẠ XUÂN QUYẾT

Vốn điều lệ:

2.000.000.000

Người đại diện:

TẠ XUÂN QUYẾT

Số điện thoại:

0987591336

Ngày sinh:

05-01-1974

Số CMND/CCCD:

135734871

Ngày cấp:

08/08/2011

Nơi cấp:

Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Ngành nghề kinh doanh chính:

4210:Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

Ngành nghề kinh doanh:

4100:Xây dựng nhà các loại,4210:Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ,4290:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác,4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Mã số doanh nghiệp:

5500510431

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

11/11/2014

Số lượng lao động:

5

5

CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN CƠ KHÍ XÂY DỰNG RCA

Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN CƠ KHÍ XÂY DỰNG RCA

Loại hình doanh nghiệp:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Địa chỉ trụ sở chính:

Bản Lê Hồng Phong, Xã Nà Nghịu, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

ĐOÀN CAO MINH

Vốn điều lệ:

3.000.000.000

Người đại diện:

ĐOÀN CAO MINH

Số điện thoại:

0978164868

Ngày sinh:

04-11-1982

Số CMND/CCCD:

050521888

Ngày cấp:

17/06/2009

Nơi cấp:

Công an Tỉnh Sơn La

Email:

caominh8082@gmail.com

Ngành nghề kinh doanh chính:

2591:Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại

Ngành nghề kinh doanh:

4100:Xây dựng nhà các loại,4210:Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ,4290:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác,4311:Phá dỡ

Mã số doanh nghiệp:

5500511114

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

01/12/2014

Số lượng lao động:

10

5

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ÂN PHÁT SƠN LA

Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ÂN PHÁT SƠN LA

Loại hình doanh nghiệp:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Địa chỉ trụ sở chính:

Tổ 7, Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

NGUYỄN HOÀI THƯƠNG

Vốn điều lệ:

2.000.000.000

Người đại diện:

NGUYỄN HOÀI THƯƠNG

Số điện thoại:

0919875686

Ngày sinh:

27-05-1989

Số CMND/CCCD:

050613135

Ngày cấp:

14/11/2007

Nơi cấp:

Công an tỉnh Sơn La

Email:

 

Ngành nghề kinh doanh chính:

4210:Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

Ngành nghề kinh doanh:

4210:Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ,4220:Xây dựng công trình công ích,4290:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác,4100:Xây dựng nhà các loại

Mã số doanh nghiệp:

5500522028

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

06/07/2015

Số lượng lao động:

10

6

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯNG THÁI SƠN LA

Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯNG THÁI SƠN LA

Loại hình doanh nghiệp:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Địa chỉ trụ sở chính:

Bản Tà Cọong, Xã Mường Lầm, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

NGUYỄN QUANG VINH

Vốn điều lệ:

5.755.000.000

Người đại diện:

NGUYỄN QUANG VINH

Số điện thoại:

096.727.5689

Ngày sinh:

12-12-1974

Số CMND/CCCD:

050820901

Ngày cấp:

14/04/2011

Nơi cấp:

Công an tỉnh Sơn La

Email:

dntnhungthaisonla@gmail.com

Ngành nghề kinh doanh chính:

4730:Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Ngành nghề kinh doanh:

4730:Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh,4661:Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan,0163:Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch,4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Mã số doanh nghiệp:

5500523180

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

10/08/2015

Số lượng lao động:

5

7

CÔNG TY TNHH TUÂN QUỲNH SƠN LA

Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY TNHH TUÂN QUỲNH SƠN LA

Loại hình doanh nghiệp:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Địa chỉ trụ sở chính:

Bản Púng, Xã Chiềng Khoong, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

ĐINH CÔNG TUÂN

Vốn điều lệ:

9.000.000.000

Người đại diện:

ĐINH CÔNG TUÂN

Số điện thoại:

0986233838

Ngày sinh:

05-02-1984

Số CMND/CCCD:

050475281

Ngày cấp:

02/11/2017

Nơi cấp:

Công an tỉnh Sơn La

Email:

congtuan909@gmail.com

Ngành nghề kinh doanh chính:

4730:Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Ngành nghề kinh doanh:

4661:Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan,4730:Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh,4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại,4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Mã số doanh nghiệp:

5500528213

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

17/12/2015

Số lượng lao động:

3

8

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN TÂM SƠN LA

Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN TÂM SƠN LA

Loại hình doanh nghiệp:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Địa chỉ trụ sở chính:

Bản Nà Hin, Xã Nà Nghịu, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

LÒ VĂN THẮNG

Vốn điều lệ:

1.000.000.000

Người đại diện:

LÒ VĂN THẮNG

Số điện thoại:

0984959189

Ngày sinh:

20-04-1972

Số CMND/CCCD:

050434485

Ngày cấp:

15/10/2001

Nơi cấp:

Công an Sơn La

Email:

sonha.sha@gmail.com

Ngành nghề kinh doanh chính:

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Ngành nghề kinh doanh:

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình,4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông,4773:Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh,4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Mã số doanh nghiệp:

5500530237

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

04/01/2016

Số lượng lao động:

7

9

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐỨC SÔNG MÃ

Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐỨC SÔNG MÃ

Loại hình doanh nghiệp:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Địa chỉ trụ sở chính:

Tổ 10, Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

HỒ SỸ ĐỨC

Vốn điều lệ:

1.000.000.000

Người đại diện:

HỒ SỸ ĐỨC

Số điện thoại:

0979365697

Ngày sinh:

18-08-1988

Số CMND/CCCD:

186848430

Ngày cấp:

23/12/2006

Nơi cấp:

Công an Nghệ An

Email:

syduc9005@gmail.com

Ngành nghề kinh doanh chính:

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Ngành nghề kinh doanh:

4100:Xây dựng nhà các loại,4210:Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ,4290:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác,4390:Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

Mã số doanh nghiệp:

5500532393

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

22/01/2016

Số lượng lao động:

7

10

CÔNG TY TNHH 1 TV TM QUYÊN ANH SƠN LA

Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY TNHH 1 TV TM QUYÊN ANH SƠN LA

Loại hình doanh nghiệp:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Địa chỉ trụ sở chính:

Tổ 5, Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

NGUYỄN THỊ QUYÊN

Vốn điều lệ:

3.000.000.000

Người đại diện:

NGUYỄN THỊ QUYÊN

Số điện thoại:

0972780970; 0916500966

Ngày sinh:

20-08-1970

Số CMND/CCCD:

050603290

Ngày cấp:

10/04/2006

Nơi cấp:

Công an tỉnh Sơn La

Email:

 

Ngành nghề kinh doanh chính:

4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Ngành nghề kinh doanh:

4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ,4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại,4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng,4752:Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

Mã số doanh nghiệp:

5500532629

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

29/01/2016

Số lượng lao động:

12


Tin tức

      

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0212.3836.146 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang