6 tháng đầu năm 2023 tổ Chính quyền số hoạt động hiệu quả
Ngày 03/7/2023, tổ Chính quyền số đã tổ chức họp đánh giá kết quả triển khai, thực hiện các nhiệm vụ Chính quyền số trong 06 tháng đầu năm. Đồng chí Nguyễn Chí Chung - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ Chính quyền số chủ trì cuộc họp.
anh tin bai

Trong 06 tháng đầu năm 2023, UBND huyện Sông Mã đã cung cấp 200 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 04 thuộc thẩm quyền, xử lý mức độ 04 725/726 hồ sơ TTHC, đạt tỉ lệ 99,86%. UBND các xã, thị trấn triển khai cung cấp 13 DVCTT mức độ 04, giải quyết 25.787/26.649 hồ sơ, đạt tỉ lệ 96,76%. Công tác phối hợp với Bưu điện trong việc cung ứng dịch vụ "tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC" qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) được đẩy mạnh. Duy trì hiệu quả hệ thống ứng dụng CNTT dùng chung, phần mềm quản lý văn bản điều hành: tỷ lệ văn bản trao đổi sử dụng chữ ký số đạt 100%, cấp mới 126 chữ ký số trong quý II/2023; số hóa hồ sơ, kết quả TTHC cấp huyện đạt 95,04%, cấp xã đạt 99,87%.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã thảo luận về Dự thảo Quy chế hoạt động của Tổ điều hành Trung tâm IOC; phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách các tiêu chí chấm điểm thực hiện Chuyển đổi số năm 2023.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Chí Chung đề nghị: các cơ quan, đơn vị Tăng cường ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ; Tổ chức đánh giá sự hài lòng của người dân về Bộ phận 01 cửa cấp huyện, xã; Tiếp tục nghiên cứu, triển khai sử dụng có hiệu quả nền tảng Chuyển đổi số; phấn đấu 100% lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Bộ phận 01 cửa sử dụng chữ ký số; Tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp khuyến khích cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 04; Vận hành có hiệu quả Cổng thông tin điện tử  của UBND cấp huyện, xã; Tiếp tục hướng dẫn, duy trì quản lý, sử dụng có hiệu quả hệ thống phần mềm IOC; tổ chức tập huấn Chuyển đổi số tại các đơn vị trường học; Tích hợp vào hệ thống phần mềm IOC quản lý camera đối với các xã, thị trấn./.

 

 

Tác giả: Nguyễn Vân - Trung tâm Truyền thông Văn hóa
Tin tức

      

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0212.3836.146 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang