UBND huyện Sông Mã họp nghe báo cáo tiến độ việc thực hiện hỗ trợ hộ nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2021

        Ngày 10/11/2021 UBND huyện Sông Mã đã tổ chức họp nghe báo cáo tiến độ  việc thực hiện hỗ trợ hộ nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2021. Đồng chí Nguyễn Chí Chung – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

(Họp bàn về tiến độ thực hiện hỗ trợ hộ nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2021)

        Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 23/4/2021 của UBND huyện Sông Mã về việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn huyện năm 2021, các cơ quan, đơn vị UBND các xã, thị trấn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền huy động các nguồn lực để hỗ trợ hộ nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát. UBND các xã đã rà soát, lập danh sách hồ sơ 256 hộ nghèo đề nghị hỗ trợ xóa nhà tạm nhà dột nát, tính đến ngày 9/11 tổng kinh phí huy động được là 4.680 triệu đồng, trong đó UB MTTQVN huyện và các cơ quan đơn vị huy động được 2.180 triệu đồng, UBND các xã Thị trấn vận động được 2.500 triệu đồng, các cơ quan đơn vị đã và đang phối hợp với UB MTTQVN huyện phòng Lao động – Thương binh & Xã hội, UBND các xã để phân bổ nguồn kinh phí vận động được; kinh phí còn thiếu cần phải huy động là 566 triệu đồng. Tính đến ngày 09/11 có 252 hộ nghèo đã và đang xây dựng nhà ở, 4 hộ nghèo đã chuẩn bị các điều kiện đẻ xây dựng nhà ở.

        Kết luận tại cuộc họp đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn sớm hoàn thiện việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát theo kế hoạch được giao; chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức HN tổng kết Kế hoạch số 138/KH-UBND của UBND huyện về việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn huyện năm 2021; UB MTTQ VN huyện tập trung cao cho công tác giải ngân;  giao Trung tâm TT – VH huyện xây dựng phóng sự về công tác hỗ trợ hộ nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2021; giao Phòng Nội vụ huyện chủ trì đề xuất khen thưởng tổ chức cá nhân thực hiện tốt công tác tác hỗ trợ hộ nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2021.

Tác giả:Ánh Nguyệt - Trung tâm TTVH huyện
Tin tức

     

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 1570
  • Trong tuần: 7,828
  • Tất cả: 1,031,355
Đăng nhập
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 12, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 022.3836132 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang