Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Sông Mã kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 19 xã, thị trấn

Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-MTTQ-BTT, ngày 19/3/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về việc kiểm tra, giám sát công tác bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cập, nhiệm kỳ 2021-2026. Từ ngày 29/3/2021 đến ngày 07/4/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức kiểm tra, giám sát công tác bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cp, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

(Đồng chí  Nguyễn Quốc Cường- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì buổi làm việc tại xã Yên Hưng)

Theo Quyết định số 27/QĐ-MTTQ-BTT của  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, hai đoàn công tác  đã thực hiện công  tác kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch. Tại các xã có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Ủy ban bầu cử huyện; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện,  lãnh đạo các tổ chức chính trị- xã hội huyện.

 Đoàn đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện với 7 nội dung gồm: Việc quán triệt, triển khai và ban hành các văn bản thực hiện công tác bầu cử; Việc thực hiện các quy định về hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cập, nhiệm kỳ 2021-2026; Việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử, tự ứng cử do ủy ban bầu cử cùng cấp chuyển đến; Việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, phân loại, giải quyết đơn, thư tố cáo liên quan đến công tác bầu cử; Công tác tuyên truyền về bầu cử; Kết quả kiểm tra, giám sát về công tác bầu cử; Công tác chuẩn bị thực hiện những nhiệm vụ tiếp theo.

Qua kiểm tra, các đoàn đánh giá đúng về những ưu điểm, hạn chế trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn. Một số sai sót nhỏ đã được các đồng chí trong đoàn kiểm tra, giám sát góp ý, hướng dẫn bổ sung  kịp thời. Đồng thời, các đoàn kiểm tra, giám sát cũng đã  đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tiếp tục nghiên cứu và triển khai thực hiện các nội dung đảm bảo kịp thời, hiệu quả theo quy định./.

                             T/h: Cầm Thị Thu, chuyên viên UBMTTQ Việt Nam huyện.

Tin tức

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 162
  • Trong tuần: 1,897
  • Tất cả: 261,288
Đăng nhập