Về việc triển khai Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông
Số ký hiệu văn bản 2189/VPUB-KGVX
Ngày ban hành 22/12/2021
Ngày hiệu lực 22/12/2021
Trích yếu nội dung Về việc triển khai Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Thị Hồng Anh
Tài liệu đính kèm 2189_UBND_KT.pdf
18_TT_BTTTT.pdf