Kết quả thực hiện công tác đối thoại năm 2021.
Số ký hiệu văn bản 264/BC-VPUB
Ngày ban hành 30/11/2021
Ngày hiệu lực 30/11/2021
Trích yếu nội dung Kết quả thực hiện công tác đối thoại năm 2021.
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Sòi Đức Nghĩa
Tài liệu đính kèm Tải về