Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị đối với nhiệm vụ khoa học công nghệ do ngân sách Nhà nước cấp thuộc địa phương quản lý.
Số ký hiệu văn bản 25/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/10/2021
Ngày hiệu lực 15/10/2021
Trích yếu nội dung Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị đối với nhiệm vụ khoa học công nghệ do ngân sách Nhà nước cấp thuộc địa phương quản lý.
Hình thức văn bản Quyết định quy phạm pháp luật
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm Tải về