Về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường từ Quảng Trường - Trung tâm xã Hua La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 1137/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/06/2021
Ngày hiệu lực 08/06/2021
Trích yếu nội dung Về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường từ Quảng Trường - Trung tâm xã Hua La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về