Thông báo tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thực hiện Công Văn số 5005/UBND-TH ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh Sơn La về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. UBND huyện Sông Mã thông báo đến các cơ quan, đơn vị; các tổ chức chính trị - xã hội; UBND các xã, thị trấn; các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư và người dân trên địa bàn huyện tham gia góp ý vào dự thảo quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại đường link sau:

1. Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch tỉnh - Gửi xin ý kiến rộng rãi (23.12.2022)

https://docs.google.com/document/d/18BmpqD4DmH4pka30D0rvLFLnMAFxn5qM/edit?usp=sharing&ouid=102153679365517203775&rtpof=true&sd=true

2. Báo cáo tóm tắt Quy hoạch tỉnh - Bổ sung danh mục (23.12.2022)

https://docs.google.com/document/d/1SzmE88VGUorr_SSjKyPj0UrSITHuutQV/edit?usp=sharing&ouid=102153679365517203775&rtpof=true&sd=true

3. Báo cáo DMC Quy hoạch tỉnh - Gửi xin ý kiến rộng rãi (23.12.2022)

https://docs.google.com/document/d/1LAygkpOubHwYJVrObnaigMPh2PUHm046/edit?usp=sharing&ouid=102153679365517203775&rtpof=true&sd=true 

4. Bản đồ Quy hoạch tỉnh (23.120.2022)

https://drive.google.com/file/d/1VxVp9VFfzF_BRQquiKCxjipAC39L83j9/view?usp=sharing

Mọi ý kiến góp ý đối với dự thảo quy hoạch tỉnh Sơn La xin được gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Sông Mã (bản mềm gửi về địa chỉ email: taichinhsm@gmail.com) trước ngày 05/02/2023 để tổng hợp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định./.

Tin tức

      

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 65
  • Trong tuần: 2,527
  • Tất cả: 1,794,562
Đăng nhập
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0212.3836.146 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang