Sông Mã thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Lượt xem: 1470
       
​       Phát huy kết quả trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, sau khi Bộ Chính trị khóa XII ban hành Chỉ thị số 05, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và trên cơ sở hướng dẫn của Tỉnh ủy Sơn La, Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Mã đã tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị 05 một cách nghiêm túc, phù hợp với điều kiện chung của huyện. Sau 03 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện. 

         Để Chỉ thị 05 được nhận thức một cách sâu sắc và thực hiện nghiêm túc từ huyện đến các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức quán triệt những nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với quán triệt Nghị quyết TW 4, khóa XII, về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ Tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ đến toàn thể cán bộ chủ chốt toàn huyện. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng triển khai nghiêm túc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05, của Bộ Chính trị tại cơ sở. Trong đó tập trung vào chuyên đề cụ thể của từng năm. Chuyên đề năm 2017 là “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”;  năm 2018 là “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” và năm 2019, thực hiện chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, Ban Thường vụ huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn đã xây dựng nội dung đột phá của chi đảng bộ bám sát nội dung đột phá của huyện, cá nhân cán bộ, đảng viên cũng phải xây dựng đăng ký những nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả trong 3 năm đã có 61/61 các tổ chức cơ sở Đảng đăng ký nội dung đột phá hàng năm với Ban Thường vụ huyện ủy với tổng số 305 nội dung trong đó chủ yếu tập trung vào công tác đảng, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế tại địa phương.


Ảnh: Hội thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ năm 2019"

         Cùng với công tác học tập, quán triệt huyện Sông Mã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua việc tổ chức thành công hội thi: “ Công chức, viên chức, người lao động sự nghiệp giáo dục và đào tạo, sự nghiệp y tế học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hội thi “ Chúng cháu với Bác Hồ kính yêu”; “ Chúng cháu kể chuyện Bác Hồ”. Trung tâm truyền thông - Văn hóa huyện xây dựng và phát sóng 64 tin, 7 bài phóng sự, 24 chuyên mục về học tập tư tưởng Bác. Đưa nội dung tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân và đào tạo; bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị. Các cơ quan đơn vị trên địa bàn cũng đã tổ chức rà soát bổ sung và xây dựng chuẩn mực đạo đức ngày càng thiết thực bám sát điều kiện thực tế của cơ quan đơn vị. Từ đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện. Nhờ việc học tập và làm theo Bác mà nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn đã nâng lên rõ rệt. Việc học tập theo Bác giờ đây không còn phải đôn đốc, nhắc nhở mà đã tác động sâu vào ý thức của mỗi người.

        
          Nhờ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2018 huyện Sông Mã đã thực hiện quả 2 nội dung đột phá năm đó là: Rà soát, khai thác quỹ đất, đấu giá cấp quyền sử dụng đất, tạo vốn đầu tư phát triển huyện và Xuất khẩu nhãn ra thị trường trong và ngoài nước.
Thực hiện hiệu quả 2 nội dung đột phá là: Rà soát, khai thác quỹ đất, đấu giá cấp quyền sử dụng đất, tạo vốn đầu tư phát triển huyện và Xuất khẩu nhãn ra thị trường Quốc Tế. Kết quả trong năm 2018, đã tổ chức đấu giá đối với 02 khu đất: Trường Mầm non Hoa Hồng Chiềng Khương và Khu đất thu hồi của Công ty CP Lương thực Sơn La, tổng số tiền thu được từ đấu giá đất gần 42 tỷ 600 triệu đồng; 05 khu đất còn lại gồm: Khu đất trụ sở xã Yên Hưng cũ; Khu đất dọc bờ tả Sông Mã từ cầu Nà Hin đến tổ dân phố 11, thị trấn Sông Mã; Khu 6, khu 9 thị trấn Sông Mã và Khu đô thị Hưng Mai thị trấn Sông Mã; khu đất Phòng khám Đa khoa khu vực Chiềng Khương huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nhanh chóng giải phóng mặt bằng, xử lý tài sản để ctổ chức đấu giá đất tạo nguồn thu từ đất trong năm 2019. Công tác rà soát điều chỉnh quy hoạch cấp giấy chứng nhận quyền đất cũng thu được 62 tỷ đồng.

         Bên cạnh đó, nội dung đột phá về " Xuất khẩu nhãn ra thị trường Quốc Tế" cũng được triển khai hiệu quả. Nhờ làm tốt công tác xúc tiến thương mại, quy hoạch các vùng sản xuất nhãn đạt tiêu chuẩn, tại 17 hợp tác xã mà vụ nhãn năm 2018 huyện Sông Mã đã xuất khẩu 7.040 tấn nhãn ra nước ngoài, trong đó có 193 tấn xuất khẩu theo đường chính ngạch sang thị trường các nước như: Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Campuchia.

         Để chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ Tịch Hồ Chí Minh và đoàn công tác của trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La.  Năm 2019 này, huyện hoàn thành đưa vào sử dụng 2 công trình: Kè bờ Sông Mã và trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. Tính đến thời điểm nay, 2 công trình hoàn thành 3/4 khối lượng công trình. 2 công trình sẽ được bàn giao và đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất.         Năm 2019 với 2 nội dung đột phá là "Tập trung giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng mở rộng thị trấn Sông Mã" Huyện Sông Mã sẽ tập trung mọi nguồn lực để thực hiện thành công. Cùng năm 2019 Đảng bộ huyện chỉ đạo 6 chi, đảng bộ cơ sở thực hiện hiệu quả việc tổ chức "Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần" tại Đảng bộ Công an, Đảng bộ Quân sự huyện, Đảng bộ Thị trấn, Đảng bộ xã Chiềng Sơ, Đảng bộ xã Chiềng Khương và Chi bộ Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện; lập Sổ ghi danh, định kỳ hàng quý thực hiện việc bình xét, ghi danh đảng viên vào Sổ ghi danh đảng viên tiêu biểu, có nhiều thành tích, việc làm thiết thực, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cơ sở cho việc biểu dương, khen thưởng vào dịp kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5). Qua thực hiện bước đầu đã cho thấy sự hiệu quả của công tác triển khai.

         Tin tưởng rằng với những nội dung cụ thể, những nhiệm vụ đột phá việc thực hiện chỉ thị 05 của huyện Sông Mã sẽ gặt hái thêm nhiều kết quả mới, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, ồn định an ninh chính trị- trật tự án toàn xã hội.

 

                                                Thực hiện: Ngô Hà - Trung tâm TT-VH Sông Mã 

Tin tức

      

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 1,043
  • Trong tuần: 8,410
  • Tất cả: 2,892,192
Đăng nhập
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0212.3836.146 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang