Kiểm tra cải cách hành chính tại Sở Tư pháp
Lượt xem: 265

Ngày 27/9, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh về cải cách hành chính đã thực hiện kiểm tra chuyên đề năm 2022 đối với Sở Tư pháp.

 

Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh về CCHC kiểm tra tại Sở Tư pháp.

 

Đoàn đã kiểm tra việc thực hiện thể chế; thủ tục hành chính (TTHC); tổ chức bộ máy; công vụ; tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Theo đó, đơn vị đã ban hành kế hoạch, các giải pháp nâng cao chất lượng rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn. Hiện nay, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp là 205 TTHC, trong đó: cấp tỉnh là 130 TTHC, cấp huyện 31 TTHC và cấp xã 44 TTHC; các TTHC sau khi được công bố đã được cập nhật, tích hợp, công khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 9 tháng qua, Sở tiếp nhận 2.729 hồ sơ, trong đó tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 99,9%. Công tác cải cách tổ chức bộ máy, quản lý và sử dụng biên chế được đẩy mạnh. Sau sắp xếp, kiện toàn, đến nay, Sở có 2 đơn vị tham mưu, tổng hợp; 3 phòng chuyên môn; 3 đơn vị sự nghiệp (giảm 1 đơn vị sự nghiệp thuộc và giảm 2 phòng thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý)... Việc quản lý biên chế, thực hiện chế độ chính sách, điều động, đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ bản được thực hiện đúng các bước theo quy định.Kiểm tra công tác văn thư lưu trữ tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp.

 

Đoàn kiểm tra đề nghị Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện kế hoạch CCHC đảm bảo bám sát thực tế; tập trung rà soát các TTHC, xác định thời gian thực hiện, xây dựng quy chế phối hợp với các sở, ngành liên quan trong giải quyết từng TTHC, góp phần cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC năm 2022 của tỉnh và ngành.

 

 

Tác giả: Nguồn: Thanh huyền - Báo Sơn La
Tin tức

      

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0212.3836.146 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang