Lượt xem: 50

Phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã năm 2020

Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã năm 2020 có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch giao

1. Điều kiện tự nhiên:

a) Tổng diện tích đất tự nhiên: 2441,11 ha; 

b) Điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý:

- Xã Pú Bẩu là xã vùng III, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Sông Mã, cách trung tâm huyện 60 km về phía Bắc, gồm 8 bản có vị trí giáp ranh như sau:

+Phía Bắc giáp xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

+ Phía Đông giáp xã Bó Sinh, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

+ Phía Tây giáp xã Luân Giới, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

+ Phía Nam giáp xã Chiềng En và bản Noong, xã Bó Sinh, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. 

2.Cơ cấu dân tộc:

Trên địa bàn xã có: 612 hộ; 3.181 nhân khẩu;

Trong đó dân tộc: Thái chiếm 163 hộ,  26,63 %. Mông chiếm: 448 hộ, 73,20 %; Kinh chiếm 01 hộ, 0,16%.

Tổng số hộ nghèo năm 2020 là 370 hộ chiếm 60,45 % giảm 3,89%  hộ  so với năm 2019, hộ cận nghèo là 80 hộ chiếm  13,07%  so với năm 2019 tăng 2,62%.

3. Nông nghiệp     

Tổng diện tích gieo trồng năm 2020 thực hiện được 519,15 ha, đạt 69,40% kế hoạch, giảm 8%  so với năm 2019 cụ thể như sau:

- Cây lương thực có hạt  thực hiện được 339,86 ha, đạt 65,21 % kế hoạch, đạt 63,10% giảm 13% so với năm 2019 trong đó: Diện tích lúa chiêm xuân 16 ha, đạt 84,21% kế hoạch giao, giảm 42% so với năm 2019. Diện tích lúa mùa đạt 32,16 ha đạt 100% kế hoạch giao, tăng 5% so với năm 2019. Diện tích lúa nương 236 ha, đạt 87,40% kế hoạch, giảm 8% so với năm 2019. Diện tích ngô 55,70 ha đạt 27,85% kế hoạch giao,  giảm 28% so với năm 2019.

- Cây lấy củ có bột đạt 118/115 ha, đạt 102,60% kế hoạch giao, giảm 13% so với năm 2019. Trong đó: Sắn đạt 83 ha, đạt 103,75 % kế  hoạch, giảm 19% so với năm 2019, cây lấy củ có bột khác thực hiện 35 ha, đạt 100% kế hoạch giao. Tăng 100% so với năm 2019.

- Cây rau, đậu các loại diện tích gieo trồng 3,9/3,9 ha, đạt 100 % kế hoạch giao. Tăng 44% so với năm 2019.

- Cây công nghiệp: Thực hiện được 1,5 ha đạt 100% kế hoạch giao. Tăng 100% so với năm 2019.

- Diện tích trồng cỏ chăn nuôi đạt 24,8 ha đạt 124% kế hoạch, tăng 50% so với năm 2019.

- Cây ăn quả: Diện tích cây ăn qủa các loại 31,79 ha đạt 38,76% kế hoạch, tăng 1,06% so với năm 2019.

4. Chăn nuôi - Thú y          

- Tổng đàn gia súc, gia cầm trên toàn xã đạt 18.425 con, đạt 101,06% kế hoạch giao, tăng 4,66 so với năm 2019 trong đó: Trâu 172 con, đạt 89,58% kế hoạch, giảm 6,82%. Bò 1.602 con, đạt 104,50% kế hoạch, giảm 0,9% so với năm 2019. Lợn trên 2 tháng tuổi 1.311 con, đạt 100,45% kế hoạch, tăng 9,35% so với năm 2019, gia cầm 15.105 con, đạt 100,70% kế hoạch, tăng 14,90% so với năm 2019. Đàn Dê 235 con, đạt 117,5% kế hoạch giao. Tăng 81% so với năm 2019.

5.Tài chính - Ngân hàng                         

3.1.Tổng thu ngân sách năm 2020 là: 6.853.331.400 đồng, đạt 155,6% dự toán năm, đạt 155,9% so với Nghị quyết HĐND xã phê chuẩn.

Trong đó:

- Thu ngân sách trên địa bàn năm 2020: 14.112.000 đồng, đạt  117,60% dự toán năm, đạt 112,89% so với Nghị quyết HĐND xã phê chuẩn.

- Thu trợ cấp cân đối năm 2020: 6.828.133.400 đồng, đạt  155,9% dự toán năm 2020, đạt 155% HĐND xã phê chuẩn.

- Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2019 sang năm 2020: 2.745.000 đồng

- Thu kết dư ngân sách năm 2019 sang năm 2020: 8.967.000 đồng

3.2. Chi ngân sách Tổng chi ngân sách xã đến năm 2020: 6.853.331.400 đồng đạt 156,6% dự toán năm, đạt 155% so với Nghị quyết HĐND xã phê chuẩn.

- Tổng dư nợ trên toàn xã  năm 2020 là: 8.417.388.000 đồng

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 14
  • Trong tuần: 117
  • Tất cả: 5,347