Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tháng 10/2022.

Trong tháng 10/2022, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện đã thực hiện tiếp nhận trực tiếp 320 hồ sơ giải quyết TTHC (kỳ trước chuyển sang 03 hồ sơ, trong kỳ 317 hồ sơ). Trong đó, đã giải quyết 312 hồ sơ (sớm hạn 230 hồ sơ, đúng hạn 82 hồ sơ), tỷ lệ giải quyết sớm và đúng hạn đạt 100%; đang giải quyết 08 hồ sơ (trong hạn giải quyết). Tiếp nhận và giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 108 hồ sơ, tiếp nhận 05 hồ sơ giải quyết TTHC và trả kết quả 08 TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích.

Ảnh: Cán bộ ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện hướng dẫn người dân

Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND các xã, thị trấn đã thực hiện tiếp nhận: 15.300 hồ sơ giải quyết TTHC (kỳ trước chuyển sang 208 hồ sơ; trong kỳ 15.092 hồ sơ). Trong đó, đã giải quyết 15.290 hồ sơ (sớm hạn 12.517 hồ sơ; đúng hạn 2.773 hồ sơ), tỷ lệ giải quyết sớm và đúng hạn đạt 100%, đang giải quyết: 02 hồ sơ, từ chối giải quyết 08 hồ sơ.

Trong tháng 11, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã trên địa bàn huyện Sông Mã tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác hướng dẫn, tiếp nhận, bàn giao, giải quyết và trả kêt quả cho các tổ chức, cá nhân theo quy định, lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu phục vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tác giả:Nguyễn Vân - Trung tâm TTVH huyện
Tin tức

     

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 136
  • Trong tuần: 3,919
  • Tất cả: 1,188,822
Đăng nhập
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 12, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 022.3836132 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang