Ban hành quy trình về quản lý, xây dựng nhà ở tại khu đô thị (khu 6 và khu 9; khu đô thị Hưng Mai)

        Thực hiện theo các quy định hiện hành, UBND huyện Sông Mã tổ chức công bố, công khai nội dung ban hành Quy định về quản lý, xây dựng nhà ở tại khu đô thị (khu 6 và khu 9; khu đô thị Hưng mai) với các nội dung chính như sau:

        Tổ chức treo bản vẽ phối cảnh tổng thể khu dân cư (khu 6 và khu 9; khu đô thị Hưng Mai) tại đầu cầu cứng Sông Mã. Công bố hồ sơ nội dung ban hành Quy định về quản lý, xây dựng nhà ở tại khu đô thị (khu 6 và khu 9; khu đô thị Hưng Mai) và bản vẽ phối cảnh tổng thể khu dân cư (khu 6 và khu 9; khu đô thị Hưng Mai) trên cổng thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng cùa huyện.

Ảnh: Phối cảnh Khu đô thị

        Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng tổ chức treo bản vẽ phối cảnh tổng thể khu dân cư (khu 6, khu 9; khu đô thị Hưng Mai) tại đầu cầu cứng Sông Mã theo đúng các quy định; cung cấp thông tin nội dung Quy định về quản lý, xây dựng nhà ở tại khu đô thị (khu 6, khu 9; khu đô thị Hưng Mai) cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu. Giao Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện chủ động xây dựng các chuyên mục, chuyên đề để thực hiện hoạt động truyền thông về công bố công khai hồ sơ ban hành Quy định về quản lý, xây dựng nhà ở tại khu đô thị (khu 6, khu 9; khu đô thị Hưng Mai) đã được duyệt. theo đó UBND xã Nà Nghịu, Thị trấn Sông Mã có trách nhiệm công bố, công khai quy định quản lý, xây dựng nà ở. Niêm yết, công khai quy định tại trụ sở UBND thị trấn, xã Nà Nghịu, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng theo đúng quy định đã được duyệt. Chỉ đạo các tổ, bản, các tổ chức chính trị, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn trong công tác giám sát thực hiện, nghiêm chỉnh chấp hành quy định này.

 

Thông tin chi tiết:

-Thông báo:/SiteFolders/hsongma/2021/T11/Thông báo số 364.về công bố công khai quy định xây dựng nhà ở khu 6.pdf

- Quyết định ban hành: /SiteFolders/hsongma/2021/T11/158. QĐ Thắng.pdf

- Hồ sơ thiết kế: 

          1. /SiteFolders/hsongma/2021/T11/159. Thắng.pdf 

 

          3. /SiteFolders/hsongma/2021/T11/161. Thắng.pdf

          4. /SiteFolders/hsongma/2021/T11/162. Thắng.pdf

          5. /SiteFolders/hsongma/2021/T11/163. Thắng.pdf

Tin tức

     

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 1339
  • Trong tuần: 7,597
  • Tất cả: 1,031,124
Đăng nhập
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 12, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 022.3836132 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang