Họp Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Sông Mã

Ngày 04/8/2022, Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Sông Mã họp nghe báo cáo kết quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử huyện 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Chí Chung - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Biên tập chủ trì cuộc họp; dự họp có các đồng chí thành viên Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện.

 

Toàn cảnh cuộc họp

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Biên tập CTTĐT huyện tiếp tục bám sát Luật số 104/2016/QH13 Luật tiếp cận thông tin ngày 06/4/2016; Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử/Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; cung cấp thông tin kịp thời các hoạt động chỉ đạo, điều hành các sự kiện chính trị nổi bật của huyện. Tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, địa phương; văn bản chỉ đạo điều hành, hoạt động của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; thông tin kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; đăng tải kịp thời lịch công tác của Lãnh đạo huyện, thông tin tuyển dụng công chức, viên chức; thông tin quy hoạch, kế hoạch, đấu thầu đất; thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trả lời người dân và doanh nghiệp trên Công thông tin điện tử huyện... nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, khai thác thông tin của độc giả trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội, quốc phòng - an ninh và cải cách hành chính... của huyện       

Cổng thông tin điện tử huyện Sông Mã đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là kênh thông tin chính thống của Ủy ban nhân dân huyện trên mạng Internet; là nơi trao đổi thông tin hai chiều giữa các cơ quan nhà nước với nhân dân; tập hợp và truyền tải trao đổi thông tin trên các lĩnh vực, phục vụ công tác chỉ đạo của các cấp chính quyền; bước đầu đã phục vụ người dân, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giao dịch với cơ quan nhà nước được thuận tiện trong việc khai thác thông tin góp phần tích cực trong công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử của huyện.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Chí Chung - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện đã công nhận những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời chỉ đạo tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Trong đó đồng chí Trưởng Ban biên tập yêu cầu các cơ quan, đơn vị thành viên của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện tiếp tục tăng cường công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy chế hoạt động của Ban Biên tập CTTĐT huyện, tham mưu với UBND huyện kịp thời có giải pháp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiện có hiệu quả hoạt động của CTTĐT huyện; nâng cao chất lượng tin, bài để đảm bảo các nguồn thông tin phong phú đa dạng, kịp thời phục vụ nhu cầu khai thác thông tin của người dân, các tổ chức, doanh nghiệp; có phương án đăng tải thông tin định hướng dư luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội, tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội,… qua đó góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện./.

  

 

Tác giả:Lò Văn Linh - Văn phòng HĐND&UBND huyện
Tin tức

     

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 204
  • Trong tuần: 2,330
  • Tất cả: 1,124,260
Đăng nhập
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 12, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 022.3836132 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang