Khai giảng sơ cấp lý luận chính trị năm 2022

Ngày 09/5/2022, Trung tâm Chính trị huyện đã tổ chức khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2022. Dự có đồng chí Nguyễn Thị Bình – Ủy viên BTV huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc trung tâm Chính trị huyện.

Ảnh: Toàn cảnh lễ khai giảng

Trong thời gian học tập hơn 1 tháng, từ ngày 9/5- 15/6, 70 học viên của các chi, đảng bộ trực thuộc sẽ được nghiên cứu, học tập 18 chuyên đề, với 295 tiết theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình sơ cấp lý luận chính trị. Ngoài ra, học viên còn được nghiên cứu một số chuyên đề bổ trợ kiến thức về lịch sử và tình hình kinh tế, chính trị của địa phương, kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính đáp ứng đòi hỏi đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cũng như tư duy lý luận của cán bộ, đảng viên ở cơ sở và được đi nghiên cứu thực tế từ 4 đến 6 ngày.

Chương trình học tập giúp học viên nắm được những kiến thức cơ bản về của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; từ đó, hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng, phương pháp luận duy vật biện chứng, củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của cách mạng. Đồng thời, giúp học viên vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế công tác và cuộc sống, chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở địa phương, đơn vị thực hiện những nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội và vận động nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

Tác giả:Ngô Hà - Trung tâm TTVH huyện
Tin tức

     

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 158
  • Trong tuần: 6,367
  • Tất cả: 1,022,773
Đăng nhập
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 12, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 022.3836132 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang