Kiểm tra công tác cải cách hành chính; công vụ; công tác văn thư, lưu trữ và công tác thi đua, khen thưởng; dân vận, dân chủ tại UBND xã và các đơn vị trường học trên địa bàn các xã Nậm Mằn, Đứa Mòn, Yên Hưng

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 13/01/2021 của UBND huyện Sông Mã về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính; công vụ; công tác văn thư, lưu trữ và công tác thi đua, khen thưởng huyện Sông Mã năm 2021; Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 27/01/2021 của UBND huyện Sông Mã về kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác dân vận, dân chủ trong các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn năm 2021.

(Ảnh: Kiểm tra tại xã Đứa Mòn)

    Ngày 07-08/4/2021, đoàn kiểm tra của huyện theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 và Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 đã tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; công vụ; công tác văn thư, lưu trữ và công tác thi đua, khen thưởng; dân vận, dân chủ tại UBND xã và các đơn vị trường học trên địa bàn các xã Nậm Mằn, Đứa Mòn, Yên Hưng. Đồng chí Đinh Văn Kiên - Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện, Trưởng đoàn kiểm tra.

          Qua quá trình kiểm tra, cho thấy các đơn vị được kiểm tra cơ bản thực hiện tốt việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác CCHC; Kế hoạch nâng cao Chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI); Việc tổ chức thực hiện "cơ chế một cửa", "cơ chế một cửa liên thông"; công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Việc thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm; Việc rà soát, hệ thống hóa văn bản, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, công tác theo dõi thi hành pháp luật, công tác hộ tịch, chứng thực và xử lý vi phạm hành chính, công tác phổ biến giáo dục pháp luật; Việc ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước; Việc đánh giá cán bộ, công chức hằng năm của UBND xã; Việc thực thi công vụ, công tác tiếp dân, phân loại, xử lý, giải quyết đơn thư; Việc quản lý về công tác văn thư, lưu trữ; Công tác tổ chức cán bộ, công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách; Công tác thi đua, khen thưởng; Dân vận, dân chủ trong các cơ quan, đơn vị.

          Ngoài việc kiểm tra, các thành viên trong đoàn kiểm tra đã hướng dẫn, giúp các cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính, văn thư - lưu trữ, thi đua khen thưởng, dân vận, dân chủ.

 

  

(Ảnh: Đoàn kiểm tra thông qua biên bản kiểm tra tại xã Yên Hưng)

 

          Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Đinh Văn Kiên - Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện, Trưởng đoàn kiểm tra đã đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; công vụ; công tác văn thư, lưu trữ và công tác thi đua, khen thưởng; dân vận, dân chủ tại đơn vị. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị  nghiêm túc tiếp thu những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai, thực hiện; Xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được đoàn kiểm tra chỉ ra; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI). Đặc biệt là nâng cao nhận thức trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích. 

Thùy Dung

Tin tức

Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 474
  • Trong tuần: 2,658
  • Tất cả: 264,297
Đăng nhập