HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ VÀ CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

Thực hiện Công văn số 4790/UBND-NC ngày 23/11/2023 của UBND tỉnh Sơn La về việc cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan.

Ngày 28/11/2023, UBND huyện Sông Mã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tham dự Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan do Bộ Nội vụ tổ chức. Ông Nguyễn Tiến Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì tại điểm cầu của UBND huyện cùng lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác dân vận, dân chủ của 12 cơ quan chuyên môn của UBND huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.  

anh tin bai

Ông Nguyễn Tiến Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ trì tại điểm cầu của UBND huyện

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến Luật số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022 về thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 về quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản có liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở. Theo đó, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 10/11/2022, có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2023. Luật gồm 6 chương, 91 điều với các nội dung: Những quy định chung; thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị; thực hiện dân chủ ở tổ chức có sử dụng lao động; tổ chức thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; điều khoản thi hành. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 có những điểm mới về quy định cụ thể nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở; cụ thể hóa đầy đủ phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham gia tập huấn được tiếp thu những  nội dung cơ bản về điểm mới của Luật số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022 về thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 về quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản có liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở; Hướng dẫn một số nghiệp vụ về Dân vận, dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai nhiệm vụ về công tác dân vận, dân chủ ở cơ sở.

Tác giả: Cầm Thị Hương Lan - Phòng Nội vụ
Tin tức

      

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0212.3836.146 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang