Danh sách thông tin chi tiết các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Sông Mã P6

STT

TÊN DOANH NGHIỆP

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG THỌ SÔNG MÃ

Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG THỌ SÔNG MÃ

Loại hình doanh nghiệp:

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Địa chỉ trụ sở chính:

Bản Hưng Mai, Xã Nà Nghịu, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

 

Vốn điều lệ:

4,800,000,000

Người đại diện:

ĐOÀN VĂN CẢNH

Số điện thoại:

0912.831.703; 0916.280.700

Ngày sinh:

12-06-1970

Số CMND/CCCD:

050276829

Ngày cấp:

26/08/2005

Nơi cấp:

Công an tỉnh Sơn La

Email:

 

Ngành nghề kinh doanh chính:

4290:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Ngành nghề kinh doanh:

4210:Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ,4100:Xây dựng nhà các loại,4290:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác,0810:Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

Mã số doanh nghiệp:

5500551780

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

31/05/2017

Số lượng lao động:

15

2

CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM NGHIỆP SÔNG MÃ

Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM NGHIỆP SÔNG MÃ

Loại hình doanh nghiệp:

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Địa chỉ trụ sở chính:

Bản Quyết Tiến, Xã Nà Nghịu, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

 

Vốn điều lệ:

1,000,000,000

Người đại diện:

TRẦN NGỌC VƯỢNG

Số điện thoại:

02122.217.258; 0915.517.023

Ngày sinh:

17-05-1966

Số CMND/CCCD:

050531340

Ngày cấp:

20/09/2004

Nơi cấp:

Công an tỉnh Sơn La

Email:

 

Ngành nghề kinh doanh chính:

0210:Trồng rừng và chăm sóc rừng

Ngành nghề kinh doanh:

0210:Trồng rừng và chăm sóc rừng,7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan,7020:Hoạt động tư vấn quản lý,0118:Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh

Mã số doanh nghiệp:

5500555986

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

08/08/2017

Số lượng lao động:

20

3

CÔNG TY TNHH VIỆT TRUNG SÔNG MÃ

Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY TNHH VIỆT TRUNG SÔNG MÃ

Loại hình doanh nghiệp:

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Địa chỉ trụ sở chính:

Tổ 9, Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

 

Vốn điều lệ:

4,800,000,000

Người đại diện:

NGUYỄN MẠNH TRUNG

Số điện thoại:

0915.981.263 ; 02123.836.104

Ngày sinh:

05-03-1976

Số CMND/CCCD:

050333541

Ngày cấp:

11/05/2004

Nơi cấp:

Công an tỉnh Sơn La

Email:

viettrung1976@gmail.com

Ngành nghề kinh doanh chính:

4290:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Ngành nghề kinh doanh:

4752:Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh,4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống,4721:Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh,0163:Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch

Mã số doanh nghiệp:

5500560030

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

17/11/2017

Số lượng lao động:

10

4

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT ĐỨC SÔNG MÃ

Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT ĐỨC SÔNG MÃ

Loại hình doanh nghiệp:

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Địa chỉ trụ sở chính:

Bản Trại Giống, Xã Nà Nghịu, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

 

Vốn điều lệ:

4,800,000,000

Người đại diện:

PHẠM VIỆT HÀ

Số điện thoại:

0912 831 627

Ngày sinh:

05-01-1982

Số CMND/CCCD:

050415382

Ngày cấp:

19/03/2018

Nơi cấp:

Công an tỉnh Sơn La

Email:

 

Ngành nghề kinh doanh chính:

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Ngành nghề kinh doanh:

4212:Xây dựng công trình đường bộ,4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại,4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng,4321:Lắp đặt hệ thống điện

Mã số doanh nghiệp:

5500605404

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

27/02/2020

Số lượng lao động:

3

5

CÔNG TY TNHH TIẾN THỊNH SÔNG MÃ

Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY TNHH TIẾN THỊNH SÔNG MÃ

Loại hình doanh nghiệp:

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà 71, Đường 2 – 9, Tổ 5, Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

 

Vốn điều lệ:

3,000,000,000

Người đại diện:

ĐẶNG VĂN BẢY

Số điện thoại:

0914577441

Ngày sinh:

20-06-1965

Số CMND/CCCD:

050800906

Ngày cấp:

25/08/2015

Nơi cấp:

Công an tỉnh Sơn La

Email:

chuc.ketoan@gmail.com

Ngành nghề kinh doanh chính:

4212:Xây dựng công trình đường bộ

Ngành nghề kinh doanh:

4229:Xây dựng công trình công ích khác,4291:Xây dựng công trình thủy,4293:Xây dựng công trình chế biến, chế tạo,4299:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Mã số doanh nghiệp:

5500607761

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

26/03/2020

Số lượng lao động:

20

6

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG QUANG HUY SÔNG MÃ

Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG QUANG HUY SÔNG MÃ

Loại hình doanh nghiệp:

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà 18, Đường Biên Hòa, Tổ 1, Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

 

Vốn điều lệ:

3,000,000,000

Người đại diện:

NGUYỄN VĂN THÌN

Số điện thoại:

0915540517

Ngày sinh:

05-02-1988

Số CMND/CCCD:

050547838

Ngày cấp:

18/10/2019

Nơi cấp:

Công an tỉnh Sơn La

Email:

quanghuy@gmail.com

Ngành nghề kinh doanh chính:

4730:Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Ngành nghề kinh doanh:

3312:Sửa chữa máy móc, thiết bị,4321:Lắp đặt hệ thống điện,4511:Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác,4512:Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)

Mã số doanh nghiệp:

5500611052

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

26/05/2020

Số lượng lao động:

15

7

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÙNG HƯƠNG

Tên doanh nghiệp:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÙNG HƯƠNG

Loại hình doanh nghiệp:

Doanh nghiệp tư nhân

Địa chỉ trụ sở chính:

Tổ dân phố 7, Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

ĐINH THỊ HƯƠNG

Vốn điều lệ:

200,000,000

Người đại diện:

 

Số điện thoại:

022.836225

Ngày sinh:

 

Số CMND/CCCD:

 

Ngày cấp:

 

Nơi cấp:

 

Email:

 

Ngành nghề kinh doanh chính:

--

Ngành nghề kinh doanh:

 

Mã số doanh nghiệp:

5500293924

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

24/09/2007

Số lượng lao động:

 

8

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYÊN MINH

Tên doanh nghiệp:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYÊN MINH

Loại hình doanh nghiệp:

Doanh nghiệp tư nhân

Địa chỉ trụ sở chính:

Tổ dân phố 8, Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

HOÀNG MINH THẢO

Vốn điều lệ:

1,500,000,000

Người đại diện:

 

Số điện thoại:

0223.873082

Ngày sinh:

 

Số CMND/CCCD:

 

Ngày cấp:

 

Nơi cấp:

 

Email:

 

Ngành nghề kinh doanh chính:

--

Ngành nghề kinh doanh:

 

Mã số doanh nghiệp:

5500386128

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

04/01/2010

Số lượng lao động:

 

9

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG RƯƠNG ĐÔNG

Tên doanh nghiệp:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG RƯƠNG ĐÔNG

Loại hình doanh nghiệp:

Doanh nghiệp tư nhân

Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà 141, Tổ 10, Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

VŨ VĂN ĐÔNG

Vốn điều lệ:

1,800,000,000

Người đại diện:

 

Số điện thoại:

01234.723889

Ngày sinh:

 

Số CMND/CCCD:

 

Ngày cấp:

 

Nơi cấp:

 

Email:

 

Ngành nghề kinh doanh chính:

4290:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Ngành nghề kinh doanh:

4100:Xây dựng nhà các loại,4210:Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ,4290:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác,4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Mã số doanh nghiệp:

5500461382

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

18/06/2012

Số lượng lao động:

20

10

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LOAN THÊM

Tên doanh nghiệp:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LOAN THÊM

Loại hình doanh nghiệp:

Doanh nghiệp tư nhân

Địa chỉ trụ sở chính:

Bản Lấu Mường, Xã Chiềng Cang, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

LƯỜNG VĂN LOAN

Vốn điều lệ:

2,000,000,000

Người đại diện:

 

Số điện thoại:

01256.431.800

Ngày sinh:

 

Số CMND/CCCD:

 

Ngày cấp:

 

Nơi cấp:

 

Email:

 

Ngành nghề kinh doanh chính:

4290:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Ngành nghề kinh doanh:

4100:Xây dựng nhà các loại,4210:Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ,4290:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác,4752:Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

Mã số doanh nghiệp:

5500505583

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

22/07/2014

Số lượng lao động:

10


Tin tức

      

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0212.3836.146 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang