Danh sách thông tin chi tiết các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Sông Mã P3

STT

TÊN DOANH NGHIỆP

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1

CÔNG TY TNHH CHIẾN THẮNG SÔNG MÃ

Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY TNHH CHIẾN THẮNG SÔNG MÃ

Loại hình doanh nghiệp:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Địa chỉ trụ sở chính:

Tổ 7, Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

LUYỆN ĐĂNG CHIẾN

Vốn điều lệ:

3,500,000,000

Người đại diện:

LUYỆN ĐĂNG CHIẾN

Số điện thoại:

0854 212 555

Ngày sinh:

10-09-1997

Số CMND/CCCD:

051055612

Ngày cấp:

19/02/2016

Nơi cấp:

Công an tỉnh Sơn La

Email:

thuthao0590@gmail.com

Ngành nghề kinh doanh chính:

4222:Xây dựng công trình cấp, thoát nước

Ngành nghề kinh doanh:

0810:Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét,4222:Xây dựng công trình cấp, thoát nước,4312:Chuẩn bị mặt bằng,4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí

Mã số doanh nghiệp:

5500557944

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

05/10/2017

Số lượng lao động:

10

2

CÔNG TY TNHH QUANG ĐỨC SÔNG MÃ

Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY TNHH QUANG ĐỨC SÔNG MÃ

Loại hình doanh nghiệp:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Địa chỉ trụ sở chính:

Bản Lê Hồng Phong, Xã Nà Nghịu, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

TRẦN MINH QUANG

Vốn điều lệ:

1,800,000,000

Người đại diện:

TRẦN MINH QUANG

Số điện thoại:

01689293519

Ngày sinh:

10-06-1976

Số CMND/CCCD:

162173807

Ngày cấp:

06/03/2010

Nơi cấp:

Công an tỉnh Nam Định

Email:

qungducsongma@gmail.com

Ngành nghề kinh doanh chính:

0141:Chăn nuôi trâu, bò

Ngành nghề kinh doanh:

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại,4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng,4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu,4931:Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)

Mã số doanh nghiệp:

5500559684

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

16/11/2017

Số lượng lao động:

5

3

 

Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG ANH VŨ

Loại hình doanh nghiệp:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Địa chỉ trụ sở chính:

Bản Trại Giống, Xã Nà Nghịu, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

LÊ ANH VŨ

Vốn điều lệ:

1,000,000,000

Người đại diện:

LÊ ANH VŨ

Số điện thoại:

01697.873.022

Ngày sinh:

16-03-1993

Số CMND/CCCD:

050959065

Ngày cấp:

04/05/2012

Nơi cấp:

Công an tỉnh Sơn La

Email:

cokhianhvu01697873022@gmail.com

Ngành nghề kinh doanh chính:

2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

Ngành nghề kinh doanh:

4210:Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ,4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng,2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại,4311:Phá dỡ

Mã số doanh nghiệp:

5500564229

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

12/03/2018

Số lượng lao động:

8

4

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ANH AN SÔNG MÃ

Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ANH AN SÔNG MÃ

Loại hình doanh nghiệp:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Địa chỉ trụ sở chính:

Tổ 8, Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

NGUYỄN THỊ VIỆT CHI

Vốn điều lệ:

4,950,000,000

Người đại diện:

NGUYỄN THỊ VIỆT CHI

Số điện thoại:

0976023212; 0978728289

Ngày sinh:

01-02-1986

Số CMND/CCCD:

050483540

Ngày cấp:

07/12/2015

Nơi cấp:

Công an tỉnh Sơn La

Email:

trantuanh2018@gmail.com

Ngành nghề kinh doanh chính:

4633:Bán buôn đồ uống

Ngành nghề kinh doanh:

4633:Bán buôn đồ uống,4631:Bán buôn gạo,4632:Bán buôn thực phẩm,4721:Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh

Mã số doanh nghiệp:

5500565198

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

04/04/2018

Số lượng lao động:

10

5

CÔNG TY TNHH THẮNG LỢI SÔNG MÃ

Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY TNHH THẮNG LỢI SÔNG MÃ

Loại hình doanh nghiệp:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Địa chỉ trụ sở chính:

Số 09, Tổ 9, Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

ĐÀO VĂN LỢI

Vốn điều lệ:

5,000,000,000

Người đại diện:

ĐÀO VĂN LỢI

Số điện thoại:

01673.555.782; 01677.026.570

Ngày sinh:

05-05-1971

Số CMND/CCCD:

033071000193

Ngày cấp:

13/05/2015

Nơi cấp:

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Email:

ctytnhhthangloism@gmail.com

Ngành nghề kinh doanh chính:

4290:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Ngành nghề kinh doanh:

4290:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác,4311:Phá dỡ,4312:Chuẩn bị mặt bằng,4321:Lắp đặt hệ thống điện

Mã số doanh nghiệp:

5500567614

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

29/05/2018

Số lượng lao động:

10

6

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỒNG NHÀN

Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỒNG NHÀN

Loại hình doanh nghiệp:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà 11, Quốc lộc 4G, Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

NGUYỄN THANH NHÀN

Vốn điều lệ:

4,500,000,000

Người đại diện:

NGUYỄN THANH NHÀN

Số điện thoại:

0912.628.303

Ngày sinh:

07-04-1981

Số CMND/CCCD:

050312827

Ngày cấp:

16/06/2017

Nơi cấp:

Công an tỉnh Sơn La

Email:

dongnhansongma@gmail.com

Ngành nghề kinh doanh chính:

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Ngành nghề kinh doanh:

4390:Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác,4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại,4311:Phá dỡ,4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

Mã số doanh nghiệp:

5500569467

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

23/07/2018

Số lượng lao động:

10

7

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG QUÝ QUYỀN SÔNG MÃ

Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG QUÝ QUYỀN SÔNG MÃ

Loại hình doanh nghiệp:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Địa chỉ trụ sở chính:

Bản Cánh Kiến, Xã Nà Nghịu, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

VŨ VĂN THỤY

Vốn điều lệ:

2,000,000,000

Người đại diện:

VŨ VĂN THỤY

Số điện thoại:

0984.100.378

Ngày sinh:

10-03-1978

Số CMND/CCCD:

050573099

Ngày cấp:

24/02/2017

Nơi cấp:

Công an tỉnh Sơn La

Email:

syduc9005@gmail.com

Ngành nghề kinh doanh chính:

4222:Xây dựng công trình cấp, thoát nước

Ngành nghề kinh doanh:

4102:Xây dựng nhà không để ở,4299:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác,4222:Xây dựng công trình cấp, thoát nước,4312:Chuẩn bị mặt bằng

Mã số doanh nghiệp:

5500571829

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

21/09/2018

Số lượng lao động:

10

8

 

Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY TNHH XUÂN LỘC SÔNG MÃ

Loại hình doanh nghiệp:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Địa chỉ trụ sở chính:

Bản Cánh Kiến, Xã Nà Nghịu, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

NGUYỄN XUÂN TUẤN

Vốn điều lệ:

2,000,000,000

Người đại diện:

NGUYỄN XUÂN TUẤN

Số điện thoại:

0962 866 983

Ngày sinh:

19-05-1986

Số CMND/CCCD:

051151394

Ngày cấp:

29/03/2018

Nơi cấp:

Công an tỉnh Sơn La

Email:

congtyxuanlocsongma@gmail.com

Ngành nghề kinh doanh chính:

4101:Xây dựng nhà để ở

Ngành nghề kinh doanh:

0128:Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm,0231:Khai thác lâm sản khác trừ gỗ,0232:Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ,0240:Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp

Mã số doanh nghiệp:

5500579698

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

26/02/2019

Số lượng lao động:

5

9

CÔNG TY TNHH XUÂN LỘC SÔNG MÃ

Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY TNHH XUÂN LỘC SÔNG MÃ

Loại hình doanh nghiệp:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Địa chỉ trụ sở chính:

Bản Cánh Kiến, Xã Nà Nghịu, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

NGUYỄN XUÂN TUẤN

Vốn điều lệ:

2,000,000,000

Người đại diện:

NGUYỄN XUÂN TUẤN

Số điện thoại:

0962 866 983

Ngày sinh:

19-05-1986

Số CMND/CCCD:

051151394

Ngày cấp:

29/03/2018

Nơi cấp:

Công an tỉnh Sơn La

Email:

congtyxuanlocsongma@gmail.com

Ngành nghề kinh doanh chính:

4101:Xây dựng nhà để ở

Ngành nghề kinh doanh:

0128:Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm,0231:Khai thác lâm sản khác trừ gỗ,0232:Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ,0240:Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp

Mã số doanh nghiệp:

5500579698

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

26/02/2019

Số lượng lao động:

5

10

CÔNG TY TNHH MINH QUANG TÂY BẮC

Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY TNHH MINH QUANG TÂY BẮC

Loại hình doanh nghiệp:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Địa chỉ trụ sở chính:

Bản Trại Giống, Xã Nà Nghịu, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Chủ Sở Hữu:

ĐOÀN XUÂN HIỀN

Vốn điều lệ:

8,900,000,000

Người đại diện:

ĐOÀN XUÂN HIỀN

Số điện thoại:

0979 630 678

Ngày sinh:

14-04-1983

Số CMND/CCCD:

050475249

Ngày cấp:

01/04/2010

Nơi cấp:

Công an tỉnh Sơn La

Email:

congtyminhquang19@gmail.com

Ngành nghề kinh doanh chính:

2395:Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao

Ngành nghề kinh doanh:

2395:Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao,4101:Xây dựng nhà để ở,4102:Xây dựng nhà không để ở,4212:Xây dựng công trình đường bộ

Mã số doanh nghiệp:

5500580277

Ngày cấp đăng ký doanh nghiệp:

08/03/2019

Số lượng lao động:

5

 

Tin tức

      

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0212.3836.146 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang