Giới thiệu bộ tài liệu chuyên sâu về Luật tiếp cận thông tin

         Ngày 06/4/2016, tại kỳ họp thứ 11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật tiếp cận thông tin. Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Đây là luật rất quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân và nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

         Quyền tiếp cận thông tin là một trong những quyền cơ bản quan trọng của công dân. Bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân là điều kiện cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, làm tăng tính hiệu quả, minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước; bảo đảm sự công bằng, dân chủ và tăng cường trách nhiệm của công dân; góp phần thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về mở rộng dân chủ, bảo đảm quyền công dân, quyền con người, tạo cơ chế để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền dân chủ, nhất là dân chủ trực tiếp; tạo tiền đề thực hiện các quyền tự do dân chủ khác của công dân được Hiến pháp năm 2013 ghi nhận.

         Để triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành: Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin; Quyết định số 1408/QĐ-TTg ngày 15/7/2016 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 14/3/2017 về việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin.

         Nhận thấy được tầm quan trọng và sự cấp thiết của Luật tiếp cận thông tin, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Sông Mã đã tổ chức biên soạn bộ tài liệu hướng dẫn chuyên sâu về Luật tiếp cận thông tin để các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn huyện được hiểu rõ hơn về các quy định trong Luật và từ đó có thể áp dụng vào thực tiễn trong các hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức,… Bộ tài liệu hướng dẫn chuyên sâu về Luật tiếp cận thông tin bao gồm 03 tài liệu cụ thể: Thứ nhất, Tài liệu chuyên sâu về Luật tiếp cận thông tin gồm 44 trang, 4chương, 22 mục; Thứ hai, Tài liệu hướng dẫn cung cấp thông tin cho cơ quan Nhà nước gồm 17 trang, 3 chương, 9 mục; Thứ ba, Tài liệu hướng dẫn cung cấp thông tin cho công dân 47 trang, 42 mục.

         Trên đây đều là những tài liệu hữu ích để giúp người dân biết và hiểu rõ về quyền tiếp cận thông tin của mình cũng như các trình tự, thủ tục cần thiết để thực hiện quyền tiếp cận thông tin. Đây cũng là tài liệu tham khảo tốt cho các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức tham gia vào công tác cung cấp thông tin cho công dân./.

* Xem chi tiết bộ tài liệu hướng dẫn chuyên sâu về Luật tiếp cận thông tin tại đây:

1. Tài liệu hướng dẫn chuyên sâu về Luật tiếp cận thông tin: https://storage-vnportal.vnpt.vn/sla-ubnd/sitefolders/hsongma/2021/van-ban-qppl/1.-tai-lieu-chuyen-sau-ve-luat-tiep-can-thong-tin.doc

2. Tài liệu hướng dẫn cung cấp thông tin cho cơ quan Nhà nước: https://storage-vnportal.vnpt.vn/sla-ubnd/sitefolders/hsongma/2021/van-ban-qppl/2.-tai-lieu-huong-dan-viec-cung-cap-thong-tin-cho-cqnn.doc

3. Tài liệu hướng dẫn cung cấp thông tin cho công dân: https://storage-vnportal.vnpt.vn/sla-ubnd/sitefolders/hsongma/2021/van-ban-qppl/3.-tai-lieu-huong-dan-viec-cung-cap-thong-tin-cho-cong-dan.doc

Tác giả: Lương Ngọc Anh - Phòng Tư pháp
Tin tức

      

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0212.3836.146 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang