Kiểm tra việc thực hiện công tác Chuyển đổi số trên địa bàn huyện Sông Mã
Thực hiện Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 05/6/2023 của UBND huyện về việc kiểm tra việc thực hiện Chuyển đổi số của UBND các xã, thị trấn trên UBND huyện; Quyết định số 2664/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác chuyển đổi xã trên đại bàn huyện Sông Mã. Từ ngày 14/8/2023 đến hết ngày 16/8/2023, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 06 xã, thị trấn: UBND xã Mường Lầm, UBND xã Mường Sai, UBND xã Chiềng Khương, UBND xã Chiềng Sơ, UBND xã Nậm Ty và UBND thị trấn Sông Mã.

 anh tin bai

Đoàn công tác làm việc tại UBND xã Mường Mường Lầm

           

Phát biểu tại các buổi làm việc đồng chí Đinh Văn Kiên – Giám đốc Trung tâm Truyền thông – Văn hóa, Phó trưởng đoàn công tác đã khẳng định tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Theo đó, việc kiểm tra nhằm đánh giá chính xác, toàn diện về tình hình và kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tại UBND cấp xã và thị trấn trên địa bàn huyện Sông Mã; chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại để kịp thời chấn chỉnh và đề ra những giải pháp khắc phục để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chuyển đổi số trong những năm tiếp theo; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời phát hiện những cách làm hay, sáng tạo; ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của UBND cấp xã để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thống nhất trên địa bàn toàn huyện.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chỉ đạo, điều hành về chuyển đổi số; việc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Kế hoạch của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về chuyển đổi số. Công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước cho công nghệ thông tin, chuyển đổi số theo quy trình, thủ tục và quy định pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư, ngân sách nhà nước, đấu thầu; tiến độ thực hiện các đề án, dự án đầu tư về công nghệ thông tin, chuyển đổi số đã được phê duyệt.

 
anh tin bai

Đoàn công tác làm việc tại UBND xã Chiềng Khương

 

Qua kiểm tra, đồng chí Đinh Văn Kiên – Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Văn hóa, Phó trưởng đoàn công tác đã đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND và UBND các xã, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của các xã và những kết quả đã đạt được trong công tác chuyển đổi số tại 6 xã và thị trấn.

Việc thực hiện chuyển đổi số đã cho thấy nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân trong công tác chuyển đổi số được nâng cao. Từ đó, định hướng rõ nội dung trọng tâm trong từng giai đoạn, từng loại hình tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn huyện Sông Mã.

 

Tác giả: Kiều Trang - Phòng Nội vụ huyện Sông Mã
Tin tức

      

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0212.3836.146 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang