PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Lượt xem: 942

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

- Họ tên: NGUYỄN ĐÌNH LÂM

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Sinh ngày: 07/10/1979

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0945356595

- Email: lamnd.songma@sonla.gov.vn

 

- Họ tên: PHẠM QUANG LƯỢNG

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- Sinh ngày: 17/10/1978

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0917921925

- Email: luongpq.songma@sonla.gov.vn

 

- Họ tên: PHẠM THỊ VÂN

- Chức vụ: Chuyên viên

- Sinh ngày: 22/7/1975

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 0975528276

- Email: vanpt.songma@sonla.gov.vn

 

- Họ tên: PHẠM THỊ CHUNG

- Chức vụ: Chuyên viên

- Sinh ngày: 20/11/1992

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị:

- Điện thoại: 0981187345

- Email: chungpt.songma@sonla.gov.vn

 

- Họ tên: LÒ VĂN DUYÊN

- Chức vụ: Chuyên viên

- Sinh ngày: 04/01/1994

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị:

- Điện thoại: 0972971082

- Email: duyenlv.songma@sonla.gov.vn

 

- Họ tên: HÒA HẢI VÂN

- Chức vụ: Kế toán

- Sinh ngày: 10/6/1989

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 0978758995

- Email: vanhh.songma@sonla.gov.vn

 

II. QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


Tin tức

      

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 718
  • Trong tuần: 3,792
  • Tất cả: 2,887,574
Đăng nhập
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0212.3836.146 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang